Navigace:

Památné stromy

Člověk je odedávna spjat se stromy. V Evropě přinejmenším od dob Keltů, kteří stromy uctívali, je v lidech zakořeněn vztah ke stromům. Zákon o ochraně přírody a krajiny tento fakt odráží v institutu památných stromů. Ten umožňuje vyhlásit předmětem ochrany mimořádně významné stromy, jejich skupiny či stromořadí, které pak nelze poškozovat a jejich ošetřování lze provést pouze se souhlasem orgánu, který ochranu vyhlásil.

Externí odkazy kapitoly 'Památné stromy':

Evidence památných stromů - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: AOPK ČR Zajímá vás, zda ve svém okolí najdete památné stromy? Stačí do kolonky zadat název obce a stisknout tlačítko vyhledat.
Hra Stromy - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: CENIA Otestujte si svou znalost stromů v následujícím testu.

Patička: