Navigace:

Introdukce a reintrodukce, neofyty a invaze

Introdukce znamená zavádění druhů rostlin a živočichů do prostředí, kde se přirozeně nevyskytují. Reintrodukce je znovuzavádění druhů do prostředí, kde se kdysi přirozeně vyskytovaly, ale odkud z jakýchkoli důvodů vymizely. V České republice je mnoho introdukovaných druhů, například některé druhy stromů, zemědělské plodiny nebo třeba ondatra pižmová. Obvykle se uvažuje o zavádění úmyslném, ale může jít i o zavádění neúmyslné, obvykle dojde k zavlečení druhů na větší vzdálenosti při transportu zboží. Zavádění nepůvodních druhů do nového prostředí s sebou nese riziko, že nové druhy nebudou mít žádné významné nepřátele a mohou se začít velmi rychle množit a vytlačovat původní populace. Známý je příklad králíků v Austrálii, u nás se v poslední době šíří rak signální a pruhovaný. Jsou nositeli onemocnění zvaného račí mor, na nějž původní čeští raci umírají. Známým příkladem u rostlin (nové druhy jsou v rostlinné říši nazývány neofyty) je křídlatka, která se šíří podél vodních toků a vytlačuje původní vegetaci. V poslední době je možným rizikem i pěstování energetických plodin, například šťovíku či různých kultivarů topolu.

Patička: