Navigace:

Numinózní

Tato kapitola se svým obsahem poněkud vymyká tomu způsobu vidění přírody, kterým se na ni díváme v ostatních kapitolách. Už její název tomu napovídá… slovo „numinózní“ se totiž jen obtížně definuje přirozeným jazykem. Tento pojem je poukazem na ty souvislosti mezi různými jevy ve světě, které jsou nazývány jednou náboženskými, jindy magickými či mystickými. Nečekejte však senzace! Jevy v kapitole popisované jsou zcela přirozené a každý se s nimi může za určitých okolností setkat. Jejich „mystičnost“ je způsobena spíše tím, že nejsou tak často veřejně či vědecky tématizovány. Jedno varování však předeslat musíme: Kapitola je náročnější na zamyšlení, všechny náznaky v ní obsažené nelze pochopit snadno a bez delšího hledání či přemýšlení a svým obsahem dozajista neosloví každého. Věříme však, že některé z vás hlouběji.

Podčlánky kapitoly 'Numinózní':

Patička: