Navigace:

Národní parky a chráněné krajinné oblasti

Tato území jsou tzv. velkoplošná zvláště chráněná území. Podle zákona je mezi nimi rozdíl v tom, že národní park je tvořen převážně z přírodě blízkých, člověkem méně ovlivněných ekosystémů a jedná se o krajinu jedinečnou v národním či mezinárodním měřítku, naproti tomu chráněné krajinné oblasti jsou území s harmonicky utvářenou krajinou a významným podílem přírodě blízkých ekosystémů. Důležité je také to, že v národním parku hospodaří ve státních lesích Správa národního parku, zatímco v chráněné krajinné oblasti je to státní podnik Lesy ČR. Víte, kde NP a CHKO u nás hledat? Vyzkoušejte si to v následující hře.

Externí odkazy kapitoly 'Národní parky a chráněné krajinné oblasti':

Zvláště chráněná území k 31. 12. 2006 Garantované odkazy Zdroj: AOPK ČR
Národní parky k 31. 12. 2006 Garantované odkazy Zdroj: AOPK ČR
Chráněné krajinné oblasti k 31. 12. 2006 Garantované odkazy Zdroj: AOPK ČR
Mapa chráněných území a zonace NP a CHKO - Geoportál - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: CENIA Na Geoportálu hledejte v rubrice Tematické úlohy - Životní prostředí - Ochrana životního prostředí.
Chráněná území - interaktivní 3D model - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: CENIA Webová aplikace umožňující volný pohyb nad virtuálním povrchem České republiky.
Správa Krkonošského národního parku - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: KRNAP
Správa národního parku a chráněné krajinné oblasti Šumava - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: NP a CHKO Šumava
Správa národního parku Podyjí - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: NP Podyjí
Správa národního parku České Švýcarsko - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: NP České Švýcarsko
Agentura ochrany přírody a krajiny ČR - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: AOPK ČR

Patička: