Navigace:

Menší zvláště chráněná území

Mezi maloplošná zvláště chráněná území patří přírodní památka a přírodní rezervace. Pokud jsou významná v národním měřítku mohou mít přívlastek národní - národní přírodní památka a národní přírodní rezervace. Jako přírodní rezervace jsou vyhlašována území soustředěných přírodních hodnot, kde za hodnotu jsou obvykle považovány ekosystémy. Přírodní památka je naproti tomu menší přírodní útvar (na jeho utváření může mít podíl i lidská činnost) - obvykle geologický (výchoz skalních vrstev, vrásy) či geomorfologický (např. kámen - viklan) nebo se může jednat o místo výskytu nerostů nebo zvláště chráněných druhů ve zbytku ekosystému.

Obrázky ke kapitole 'Menší zvláště chráněná území':

Označení přírodní památky Označení přírodní památky - detail do nového okna
Zdroj: © Milan Návoj

Externí odkazy kapitoly 'Menší zvláště chráněná území':

Zvláště chráněná území k 31. 12. 2006 Garantované odkazy Zdroj: AOPK ČR
Mapa chráněných území - Geoportál - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: CENIA Na Geoportálu hledejte v rubrice Tematické úlohy - Životní prostředí - Ochrana životního prostředí.

Patička: