Navigace:

Natura 2000

Natura 2000 je soustava chráněných území, které vytvářejí na svém území všechny státy Evropské unie. Cílem této soustavy je zabezpečit ochranu těch druhů živočichů, rostlin a typů přírodních stanovišť, které jsou z evropského pohledu nejcennější, nejvíce ohrožené, vzácné či omezené svým výskytem jen na určitou oblast (endemické). Vytvoření soustavy Natura 2000 ukládají dva nejdůležitější právní předpisy EU na ochranu přírody: tzv. „směrnice o ptácích“ a „směrnice o stanovištích“. Požadavky obou směrnic byly začleněny do zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny. Podle „směrnice o ptácích“ jsou vyhlašovány ptačí oblasti a podle „směrnice o stanovištích“ evropsky významné lokality.

Externí odkazy kapitoly 'Natura 2000':

Natura 2000 - mapa na Geoportálu - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: CENIA Na Geoportálu hledejte v rubrice Tematické úlohy - Životní prostředí - Ochrana životního prostředí. Na mapce zjistíte, zda poblíž svého domova najdete některé území patřící do soustavy Natura 2000.
Natura 2000 - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: AOPK ČR Zde najdete komplexní informace o tomto typu chráněných území, seznamy a podrobný popis ptačích oblastí a evropsky významných lokalit.

Patička: