Navigace:

Krajinotvorné programy

Ochranu přírody nelze provádět jen samými zákazy a příkazy. Velmi potřebné je provádět také konkrétní opatření ke zlepšení stavu životního prostředí. Například v rozsáhlých polnostech bez jediného stromu vysadit remíz nebo před lety narovnaný a vybetonovaný tok vrátit do přírodě blízkého stavu. K těmto účelům byly zřízeny tzv. krajinotvorné programy: Program péče o krajinu, Program revitalizace říčních systémů, Program stabilizace lesa v Jizerských horách a na Ještědu a program nazvaný Správa nezcizitelného státního majetku ve zvláště chráněných územích.

Externí odkazy kapitoly 'Krajinotvorné programy':

Krajinotvorné programy - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: AOPK ČR Přehled a cíle jednotlivých krajinotvorných programů v ČR.

Patička: