Navigace:

Pozemkové úpravy

Na venkově vznikl postupným děděním - dělením a různými prodeji půdy velký zmatek ve vlastnictví pozemků. Jednomu vlastníkovi patří různé pozemky na různých koncích katastru, a to ztěžuje jejich obhospodařování. K vyřešení tohoto problému vznikl institut pozemkových úprav. Princip je takový, že se vezmou pozemky v katastru, „sesypou“ se dohromady, a pak se znovu rozdělí vlastníkům tak, aby vlastníci získali stejně nebo podobně kvalitní půdu, ale v jednom nebo několika málo celcích. Při této úpravě vlastnických vztahů se zároveň navrhnou tzv. společná zařízení - cesty, vodní toky, ÚSES apod. Problematika je to složitá a je proto ošetřena speciálním zákonem. Projektantům pozemkových úprav však skýtá možnost vytvořit harmonickou, fungující krajinu.

Externí odkazy kapitoly 'Pozemkové úpravy':

Pozemkové úpravy - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Ministerstvo zemědělství Význam pozemkových úprav, historický vývoj pozemkových úprav do roku 1990, ukázka katastrální mapy před a po pozemkové úpravě.
Pozemkové úpravy a tvorba krajiny - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Deník veřejné správy Stručně, ale přehledně o pozemkových úpravách.

Patička: