Navigace:

Občanská sdružení - účast veřejnosti na rozhodování

Ochrana přírody je v demokratickém státě věcí všech občanů, stejně jako ostatní věci veřejné. Proto má každý občan možnost podílet se na rozhodování ve věcech ochrany přírody (jako je např. kácení zeleně nebo udělování výjimek z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů). V zájmu přehlednosti a rychlosti rozhodování se občané musí sdružit do občanských sdružení. Nejprve takové sdružení zaregistrují u ministerstva vnitra, a pak se musí přihlásit u rozhodujícího orgánu (např. obce) k tomu, že chtějí být informováni o zahajování řízení (např. řízení o povolení ke kácení). Jinou formou, kde mohou občané vstupovat do rozhodovacího procesu, je tzv. EIA (Environmental Impact Assesment) nebo SEA (Strategic Environmental Assesment). Do tohoto procesu může vstoupit každý, aniž by zakládal občanské sdružení. Závěrem tohoto posuzování je sdělení, zda to, co je předmětem posuzování, má vliv na životní prostředí a jaký. Nejde o povolení či nepovolení nějakého plánu nebo aktivity. Toto finální sdělení je pouze podkladem pro úřady, které předmětnou věc posuzují.

Externí odkazy kapitoly 'Občanská sdružení - účast veřejnosti na rozhodování':

Občanská společnost - účast na rozhodování - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Econnect
Účast veřejnosti - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Veronica Účast veřejností na rozhodování v projednávání staveb, záměrů a koncepcí, které mohou ovlivnit životní prostředí.

Patička: