Navigace:

Územní plánování a povolování staveb

Územní plánování by měl být proces, při kterém dojde k veřejné shodě o tom, jak bude konkrétní území využíváno. Jedná se o důležitou součást výkonu státní správy, která se přímo dotýká i ochrany přírody, proto je orgánům ochrany přírody umožněno do tohoto plánovacího procesu vstupovat. Navíc na území národního parku a chráněné krajinné oblasti nelze rozhodnout o umístění či povolení stavby bez souhlasu správy národního parku nebo správy chráněné krajinné oblasti.

Externí odkazy kapitoly 'Územní plánování a povolování staveb':

Portál územního plánování - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Ústav územního rozvoje Zajímá vás, jakým způsobem se povolují stavby a kdo je povoluje? Co je to územní plán?

Patička: