Navigace:

Zdroj prostoru pro lidské aktivity

Lidské aktivity - dnes, jako i dříve - krajinu ovlivňují výrazným způsobem. Mezi aktuální největší problémy v krajině, které zásadně ohrožují biodiverzitu, ekologickou stabilitu i estetické hodnoty a harmonické měřítko patří: 1. výstavba na plochy náročných obytných, skladových a výrobních komplexů (tzv. sprawling, vznik suburbs), 2. výstavba dálniční sítě jako významných bariér, 3. výstavba v nivách a následná tvrdá protipovodňová opatření, výstavba nádrží a vodních cest, 4. zvyšující se automobilová doprava a přeprava - sekundární vliv na krajinu imisemi a hlukem, 5. potenciálně i nekoordinovaná výstavba větrných elektráren a pěstování energetických plodin. Přičemž čísla neoznačují pořadí důležitosti!

Podčlánky kapitoly 'Zdroj prostoru pro lidské aktivity':

Patička: