Navigace:

Lesnictví

Podobným vývojem jako zemědělství prošlo i lesnictví. V lesnickém vidění krajiny je tato především produkční plochou. Ve většině lesnických učebnic se v úvodu dočteme, že les má mnoho funkcí - například vodohospodářskou, půdoochrannou, rekreační, a také produkční. Dále se již učebnice zabývají produkcí dřeva. Lesnictví z tohoto pohledu je jakoby specializovaným odvětvím zemědělství. Pěstují se zde plodiny, které se nesklízí stejný rok, kdy jsou zasety, ale až za několik desetiletí. V celosvětovém měřítku je významným problémem mýcení tropických lesů, kde dřevařské firmy sklízejí, co nezasely, a o vytěžené plochy se obvykle nijak dále nestarají. Samozřejmě věc má pro člověka i světlou stránku. Díky tomuto způsobu „plantážního“ pěstování je dřevo a výrobky z něj poměrně široce dostupné finančně, i co do množství.

Externí odkazy kapitoly 'Lesnictví':

Výměra lesní půdy, 1960 - 2006 Garantované odkazy Zdroj: ČÚZK
Lesní plochy a jejich změny - Geoportál - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: CENIA V mapové aplikaci hledejte v rubrice Tematické úlohy - Životní prostředí - Krajinný pokryv.
Základní informace o významu lesa - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Wapedia Jaké jsou funkce lesa, co jej ohrožuje a jak je les chráněn.

Podčlánky kapitoly 'Lesnictví':

Patička: