Navigace:

Vývoj člověka

Skutečnost, že člověk a opice toho mají mnoho společného, je všeobecně známá. Pokud jste třeba v ZOO pozorovali chování, pohyby a gestikulaci šimpanze či gorily, podoba s člověkem vás musela hned napadnout. Dle současných vědeckých názorů o vývoji člověka se člověk ale z opice nevyvinul, šlo o jinou vývojovou větev. V průběhu své dlouhé pouti prošel procesem tzv. polidštění, neboli hominizace a procesem sapientace, během kterých byl obdařen zvětšenou mozkovnou, zploštěním hrudníku umožňujícím nejrůznější pohyby horní končetiny, napřimováním postavy, uvědomělým používáním nástrojů a rozumovými schopnostmi. Díky těmto „zbraním“ začal člověk pomalu, ale jistě krajinu ovlivňovat, podřizovat si ji a měnit.
www.proteinjewelry.com/

Podčlánky kapitoly 'Vývoj člověka':

Patička: