Navigace:

Biocidy

Biocidy jsou látky používané k hubení živých organismů, které jsou z pohledu intenzivního - průmyslového zemědělství škůdci. Existují např. rodenticidy (hubení hlodavců), fungicidy (hubení hub - plísní) či známé herbicidy (hubení plevelů). Jedná se o velmi pestrou směsici chemických sloučenin, jejichž působení je však otestováno jen na několika druzích organismů, na milionech dalších druhů už ne. Spotřeba biocidů v ČR je patrná z následující tabulky. Zřejmě nejznámějším příkladem hrozivých důsledků používání biocidů je insekticid DDT, který se ve velkém množství používal v 50. a 60. letech v zemědělství a k potlačení malárie. Vzhledem ke kumulaci DDT v tkáních se ho nejvíc nahromadí na vrcholku potravní pyramidy.

Externí odkazy kapitoly 'Biocidy':

Spotřeba přípravků na ochranu rostlin podle účelu užití v kilogramech účinné látky, 1996 - 2006 Garantované odkazy Zdroj: MZe

Patička: