Navigace:

Monokultury

Potřeba vypěstovat za co nejkratší dobu co možná největší množství technologicky dobře zpracovatelného dřeva vedla v nedávné minulosti k výsadbě rychle rostoucích stromů i do míst, kterým nebyly přizpůsobeny. Typickým příkladem je smrk, který v nižších polohách, kde byl vysazen člověkem do velkých monokultur, neodolá kůrovci. Dnes se situace mění, podíl vysazovaných listnatých lesů roste a i do jehličnatých kultur je ze zákona vysazováno jisté procento listnatých dřevin.

Externí odkazy kapitoly 'Monokultury':

Druhová skladba lesů ČR, 1970 - 2006 - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: ÚHÚL

Patička: