Navigace:

Doly a lomy

Litosféra je z ekonomického pohledu cenným zdrojem surovin od energetických (uhlí, uran) přes kovové rudy až ke stavebním materiálům. Tato skutečnost je častým předmětem sporů mezi ekonomickými subjekty (firmami) a obyvateli, kteří v dané lokalitě žijí a mají tam své domovy, protože těžba surovin vede často k dramatickým změnám v krajině. A protože Evropa je hustě osídleným kontinentem, mívají důsledky těžby o to větší dopady. V severních Čechách těžebnímu zájmu v minulosti podlehla a byla zbourána města Most či Dolní Litvínov a řada menších sídel, pod nimiž se nacházelo hnědé uhlí těžené povrchovým způsobem. Výsledkem bylo množství smutných lidských osudů a těžbou vytvořená měsíční krajina Mostecka.

Externí odkazy kapitoly 'Doly a lomy':

Těžba vybraných nerudných a energetických surovin, 2001 - 2006 Garantované odkazy Zdroj: ČGS - Geofond
Důlní činnost - mapa na Geoportálu - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: CENIA Nejvíce zasažené těžbou nerostných surovin jsou severozápadní a západní Čechy a Ostravsko. V mapové aplikaci na Geoportálu zvolte Tematické úlohy - životní prostředí - geologie.

Patička: