Navigace:

Vodní

Vodní energie v České republice je vlastně energií gravitační. Vodní elektrárny u nás jsou stavěny obvykle ve stupních na vodních tocích, ať už jde o přehrady nebo splavy a jezy. Využívá se energie tekoucí vody, která roztáčí turbínu vyrábějící elektrickou energii. Každý umělý stupeň na vodním toku s sebou ovšem nese komplikace. Obvykle je velmi drahé jej vystavět a udržovat. Jedná se o zásah do říčního kontinua, který naruší přirozený splaveninový režim. Výstavbou přehrad je obvykle vážně narušena migrační prostupnost toku, tepelný a kyslíkový režim a chemická charakteristika toku. Přímořské regiony využívají energii přílivu a příboje. Našim předkům sloužila vodní energie k přímému pohonu různých zařízení, nejčastěji mlýnů, pil, valch a hamrů.

Externí odkazy kapitoly 'Vodní':

Vodní elektrárny v kapitole VODA - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: CENIA
Energie vody, možnosti jejího využití - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: EkoWATT

Patička: