Navigace:

Fosilní

Získávání energie z fosilních zdrojů je v současnosti v České republice nejrozšířenější, i když patrně nejméně koncepční způsob. Tepelné elektrárny v severních Čechách přestavují asi nejznámější příklad negativních dopadů tohoto způsobu získávání energie - od následků těžby uhlí na krajinu po znečištění ovzduší. V severních Čechách byly stanoveny tzv. územní limity těžby hnědého uhlí, které slouží jako záruka severočeským obcím, že se nadále nebude zhoršovat jejich prostředí a že mají dlouhodobou perspektivu své existence.

Externí odkazy kapitoly 'Fosilní':

Tepelná elektrárna - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Wikipedie Tepelné elektrárny, zdroje energie, účinnost.
Územní limity těžby hnědého uhlí v severních Čechách - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Wikipedie O územních limitech těžby hnědého uhlí v severních Čechách a důvodech jejich stanovení.
Emise z velkých zdrojů - odkaz do kapitoly VZDUCH - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: CENIA Oxid siřičitý byl hlavním problémem znečišťování a kvality ovzduší v období před rokem 1989.

Patička: