loga partnerů projektu (ESF, ČR, Hlavní město Praha, Cenia)
logo Tyflo Centra

Vítejte na Zemi...

multimediální ročenka životního prostředí

VSTUP DO MULTIMEDIÁLNÍ ROČENKY

Prezentace se spouští otevřením souboru index.html na CD.
Otevře se váš výchozí internetový prohlížeč, např. Internet Explorer.
V případě, že je Váš počítač připojen k internetu, doporučujeme navštívit prezentaci
na internetové adrese: http://vitejtenazemi.cenia.cz
Narozdíl od off-line CD verze multimediální ročenky je internetová varianta zpravidla aktuálnější.

VSTUP DO HTML VERZE

Z úvodní stránky můžeme vstoupit do multimediální nebo HTML verze ročenky. Pro zrakově postižené uživatele je určena HTML verze, která splňuje pravidla přístupnosti, aby byl její obsah čitelný a dobře ovladatelný i za pomoci odečítacích a zvětšovacích programů.
Multimediální ročenka má aktuálně tři kapitoly: Krajina, Voda a Vzduch. Do HTML verze kterékoli z kapitol vstoupíme aktivováním odkazu s názvem kapitoly (tyto odkazy se na stránce vyskytují dvakrát). Slabozrací uživatelé mohou na první pohled snadno poznat, v jaké kapitole se nacházejí, protože stránky v rámci každé z kapitol jsou barevně jednotně sladěny, například kapitola Vzduch je celá laděna do modré.

ČÁSTI STRÁNEK

Všechny stránky v HTML verzi mají jednotnou strukturu, kterou si zde popíšeme, abychom jednotlivé části stránek mohli efektivně používat pro navigaci v multimediální ročence.

Titulek stránky

Titulek stránky je vždy zobrazen v titulkovém pruhu internetového prohlížeče a je to většinou první informace, kterou nám odečítač po načtení stránky přečte. Titulek vždy obsahuje název aktuálního článku a název hlavní kapitoly. Budeme-li například v kapitole Vzduch, v podkapitole Meteorologie, v článku Vítr, bude titulek obsahovat „Vzduch | Vítr | Vzduch“.

Logo

Na začátku každé stránky je logo s nápisem „Vítejte na Zemi...“.

Hlavní navigace

Pod logem je hlavní navigační menu, pomocí kterého můžeme přecházet mezi různými sekcemi ročenky. Pro rychlý přístup k menu můžeme využít toho, že menu je uvozeno nadpisem 2. úrovně „Navigace“. Menu má formu nečíslovaného seznamu.

Drobečková navigace

Za hlavní navigací následuje drobečková navigace. V podstatě jde o vypsanou cestu k aktuálnímu článku. Když například budeme v kapitole Vzduch, v podkapitole Meteorologie, v článku Vítr, bude v drobečkové navigaci uvedeno „Vzduch | Meteorologie | Vítr“. Pomocí drobečkové navigace můžeme tedy rychle zjistit, kde přesně ve struktuře ročenky se nacházíme. Navíc názvy nadřazených kapitol jsou odkazy pro snadný přístup k těmto kapitolám.
Drobečková navigace je uvozena nadpisem 3. úrovně, čehož můžeme využít pro rychlý přesun na ni pomocí odečítače.

Hlavní obsah stránky

Za drobečkovou navigací následuje hlavní obsah stránky. V něm je pod hlavním nadpisem většinou text článku a dále jsou uvedeny případné odkazy na podkapitoly, obrázky a externí odkazy, pokud je článek obsahuje. Hlavní obsah stránky začíná nadpisem 1. úrovně, ve kterém je uveden název článku. Seznam podkapitol je tvořen nečíslovaným seznamem a je před ním nadpis 2. úrovně „Podčlánky kapitoly...“. Části s obrázky a externími odkazy začínají vždy nadpisem 3. úrovně. Na konci obsahové části stránky je odkaz „nahoru“, kterým se můžeme dostat na začátek hlavní navigace v horní části stránky.

Patička

V patičce jsou odkazy na autory a partnery projektu. Patička začíná nadpisem 3. úrovně a odkazy v ní jsou uspořádány do nečíslovaného seznamu.

VOLBY NAVIGACE

Úvod

Potvrzením odkazu Úvod se načte titulní stránka, kde si lze například vybrat jedno z témat (Krajina, Voda, Vzduch).

Mapa stránek

Mapa stránek nabízí přehledné zobrazení struktury zvolené části webu. V několika úrovňovém seznamu je možné rychle nalézt a po sléze přejít do hledané sekce.

Vyhledávání

Funkce vyhledávání umožňuje zadat do editačního pole řetězec znaků (slovo, zkratku, výraz ... ). Po potvrzení tlačítka Hledej, pokud se na stránkách řetězec nachází, bude zobrazen výsledek uvozený nadpisem 2. úrovně „Výsledky hledání výrazu“. Každá kategorie (Krajina, Voda, Vzduch) má vlastní číslovaný seznam uvozený informací, o kterou z kategorií se jedná a o počtu nalezených výsledků. Pokud hledaný řetězec nalezen není, místo seznamů s výsledky se zobrazí hláška „Hledaný výraz nebyl nalezen“.

Hry

Tato část není uživatelům odečítačů obrazovky přístupná.

Testy

Tato sekce obsahuje 3 typy testů: Testy 1 (jedna správná odpověď), Testy 2 (více správných odpovědí) a Testy 3 (přiřazovací úlohy). Každý z typů testů začíná nadpisem úrovně 2 a je dále členěn nadpisy úrovně 3 na Rychlý test a Procházet test.
Při zvolení Rychlého testu jsou zobrazeny všechny otázky najednou, zatímco při Procházení jedna po druhé. Dále je možné si zvolit malý či kompletní test. Volba je prováděna vždy v nečíslovaném seznamu. Za typem testu je vždy uveden počet otázek.
U Testů 1 je výběr odpovědí řešen přepínači, u Testů 2 zaškrtávacími poli a v Testech 3 je přiřazení řešeno rozbalovacími seznamy.
Každá otázka je uvozena nadpisem úrovně 3. Vždy obsahuje slovo Otázka a informaci o pořadí, např. Otázka 2/10. Ihned pod číslem otázky je nadpis úrovně 2, který obsahuje text samotné otázky. Po vyplnění testu stačí stisknout tlačítko Vyhodnotit test. Výsledky jsou zobrazeny v přehledné tabulce, v které je vidět vždy číslo otázky, otázka, správná odpověď, odpověď testovaného a hodnocení. Celkový výsledek je uvedený pod tabulkou, např. takto: 7/10. To znamená 7 správných odpovědí z deseti možných.
Testy 3 obsahují pouze Rychlý test, nenabízejí procházení.

Slovník

Stránka slouží k vyhledání zkratky či termínu a je uvozena nadpisem úrovně 2: Slovník. Následují odkazy – písmena abecedy, kterými lze nechat zobrazit zkratky a termíny začínající zvoleným písmenem. Aktuálně vybrané písmeno není odkazem.
Slovník umožňuje i své rozšíření a to pomocí odkazu Přidat slovo.
Zápisem řetězce do editačního pole a jeho potvrzením tlačítka OK lze ve slovníku vyhledávat. Poslední částí slovníku je seznam zkratek a výrazů začínajících zvoleným písmenem. Nečíslovaný seznam je uvozen nadpisem úrovně 3, obsahující zvolené písmeno.

Pro učitele

Stránka obsahuje náměty do výuky pro učitele.
Ty je možné stáhnout ve formátu PDF.

OVLÁDÁNÍ S ODEČÍTAČEM OBRAZOVKY JAWS

Stisk jednotlivých písmen a číslic s klávesou SHIFT způsobí pohyb v opačném směru.

ZÁVĚREČNÉ UPOZORNĚNÍ

Stránky jsou tvořeny s ohledem na přístupnost pro zrakově postižené. Ne vše, ze své podstaty, je ale možné upravit do vyhovující podoby. Pokud se dostanete do situace, kdy nepůjde informace vyčíst, požádejte o pomoc vyučujícího.

AUTOŘI MANUÁLU

Jan Šnyrych a Michal Jelínek, TyfloCentrum Brno, o.p.s.