Navigace:

Mapa obrázků

Úvod – Krajina | Historický | Vývoj krajiny | Doba ledová
Pískovna Brumovice Pískovna Brumovice
Zdroj: © Daniel Kletenský
Ledovcové písky a bludné balvany jsou typickým pozůstatkem pevninského ledovce.
Pískovna Závada Pískovna Závada
Zdroj: © Daniel Kletenský
V naší republice je můžeme vidět zejména na Opavsku, Ostravsku a Novojičínsku.
Bludný balvan Opava Bludný balvan Opava
Zdroj: © Daniel Kletenský
Některé bludné balvany dnes slouží jako památníky.
Bludný balvan Slavkov Bludný balvan Slavkov
Zdroj: © Daniel Kletenský
Některé bludné balvany dnes slouží jako památníky.
Mamut Mamut
Zdroj: Česká televize
Typická zvířata pro toto období.
Srstnatý nosorožec Srstnatý nosorožec
Zdroj: Česká televize
Typická zvířata pro toto období.
Úvod – Krajina | Historický | Vývoj člověka | 1. zástupce rodu Homo
Homo habilis Homo habilis
Zdroj: Wikipedie
Člověk zručný
Homo erectus Homo erectus
Zdroj: Wikipedie
Člověk vzpřímený
Úvod – Krajina | Historický | Vývoj člověka | Homo sapiens sapiens - moderní člověk
Věstonická Venuše Věstonická Venuše
Zdroj: Wikipedie
Úvod – Krajina | Historický | Důsledky činnosti člověka na krajinu | Změna tvářnosti krajiny
Zámek Jezeří Zámek Jezeří
Zdroj: © Ibra Ibrahimovič, obč. sdr. Kořeny
Krajina v severozápadních Čechách – zámek Jezeří nad velkolomem ČSA.
Město Most Město Most
Zdroj: © Ibra Ibrahimovič, obč. sdr. Kořeny
Nové město Most v roce 1980.
Úvod – Krajina | Přírodovědný | Krajina jako ekosystém | Potravní řetězce
Příklady potravních řetězců Příklady potravních řetězců
Zdroj: Wikipedie, Geography for kids
Příklady potravních řetězců Příklady potravních řetězců
Zdroj: Wikipedie, Geography for kids
Přírodovědný | Krajina jako ekosystém | Vztahy mezi organismy | Vzájemné soužití
Mykorhiza - ukázka vzájemného soužití hub s kořeny rostlin Mykorhiza - ukázka vzájemného soužití hub s kořeny rostlin
Zdroj: Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně
Na obrázku vidíme semenáčky rostlin, jejichž kořínky žijí v symbióze s velmi jemnými vlákny podhoubí.
Přírodovědný | Krajina jako ekosystém | Vývoj společenstev a ekosystémů | Sukcese a klimax
Sukcese Sukcese
Zdroj: PhysicalGeography.net
Přehledné schéma sukcese od pionýrského stádia až po tzv. klimax.
Přírodovědný | Krajina jako ekosystém | Stabilita společenstev a ekosystémů | Monokultury
Monokultura - smrkový les Monokultura - smrkový les
Zdroj: Společnost přátel přírody
Monokultura - kukuřičné pole Monokultura - kukuřičné pole
Zdroj: Ekolist.cz
Úvod – Krajina | Ochranářský | Chráněná území | Menší zvláště chráněná území
Označení přírodní památky Označení přírodní památky
Zdroj: © Milan Návoj
Úvod – Krajina | Kořistnický | Zdroj energie | Větrná
Stavba větrníku Stavba větrníku
Zdroj: © Daniel Kletenský
Stavba větrníku Stavba větrníku
Zdroj: © Daniel Kletenský
Stavba větrníku Stavba větrníku
Zdroj: © Daniel Kletenský
Úvod – Krajina | Rekreační | Motosport
Čtyřkolka Čtyřkolka
Zdroj: Česká televize
Také toto je současná podoba sportu či rekreace.
Úvod – Krajina | Rekreační | Stavba golfových areálů
Mapa golfových hřišť Mapa golfových hřišť
Zdroj: Česká golfová federace
Schématická mapka ukazující umístění a počet golfových hřišť na území ČR.
Úvod – Krajina | Rekreační | Startovací plochy pro paraglidy
Vrch Raná v Českém středohoří Vrch Raná v Českém středohoří
Zdroj: © Tomáš Daněk
Úvod – Krajina | Rekreační | Sjezdovky | Fragmentace krajiny a vytváření překážek
Ski areál Ski areál
Zdroj: ejeseniky.com
Krajina jako soustava sjezdovek, vleků, parkovišť a restaurací.
Ski areál Ski areál
Zdroj: ejeseniky.com
Fragmentace, neboli rozkouskování krajiny je na obrázku patrná.
Úvod – Krajina | Rekreační | Sjezdovky | Vliv na krajinný ráz
Lanovka Lanovka
Zdroj: e-dovolena.cz
Lyžařské areály a jejich vliv na krajinu.
Úvod – Krajina | Rekreační | Sjezdovky | Světelné znečištění
Noční sjezdovka Noční sjezdovka
Zdroj: Südtirol, oficiální stránky Jižního Tyrolska
Úvod – Krajina | Rekreační | Sjezdovky | Doprovodné investice
Lyžování a doprovodná infrastruktura Lyžování a doprovodná infrastruktura
Zdroj: e-dovolena.cz
Dnešní turistika je průmyslem, který nabízí lidem ubytování, pestrou nabídku služeb, zábavu.
Úvod – Krajina | Numinózní | Krajina jako geometrizovaný prostor
Model krajiny Model krajiny
Zdroj: SlimFilms.com
Všimněte si, že blokový model krajiny, na kterém je v tomto případě zobrazen koloběh uhlíku, vypadá, jako by byl vyjmut z akvária.
Úvod – Krajina | Numinózní | Krajina sestávající z míst
Kypr Kypr
Zdroj: © Václav Petříček
Zaniklý, vysoce kulturní antický svět za sebou zanechal značně kultivovanou krajinu, vzdálenou přírodnímu stavu. Pomíjivost a zároveň vanutí věků. Duch oddělený od hmoty ještě zůstává nad svým mrtvým tělem jako vzpomínka a výzva k bdělému snění. Sladkobol po velikosti zašlého impéria. Romantické fantazie. Ostré, oddělující světlo nechává všemu vyniknout.
Kanárské ostrovy, Tenerife, vrchol nejvyšší hory vulkánu Teide Kanárské ostrovy, Tenerife, vrchol nejvyšší hory vulkánu Teide
Zdroj: © Václav Petříček
Neporušená, i když turisticky intenzivně využívaná krajina. Majestát, velikost, úžas, úcta, strach.
Spojené arabské emiráty, Ras al Khaimah Spojené arabské emiráty, Ras al Khaimah
Zdroj: © Václav Petříček
Ukázka razantně technologického přístupu k místu. Ponuré světlo dokresluje monotónní jedno-značnost stavby i její nesmlouvavou dominanci. Dokonalost bez historie, což se projeví, až bude opuštěna. Podobné stavby se časem většinou neproměňují, nezrají. Jen stárnou a rozpadají se.
Arabská poušť Rub al Chalí Arabská poušť Rub al Chalí
Zdroj: © Václav Petříček
Ročně spadne někdy jen pár kapek - a přece ve vádích přežívá řídká vegetace se stromy. Přesto je krajina k trvalému obývání jen v oázách u pramenů. Oslňující ostré světlo umocněné odrazem od světlých skal. Úmorné vedro. Princip samoty, prázdnoty, ztracenosti, kontemplace.
Sardinie Sardinie
Zdroj: © Václav Petříček
Exoticky krásná a přesto civilizačně „vymrskaná“ pastevní krajina mediteránních macchií. Původně zde býval souvislý tvrdolistový les. Krajina se vzpomínkou na minulost a zároveň těhotná nadějí. Zvláštní monotónnost principiálně podobných struktur. Jako oceán. Snadné se ztratit.
Tenerife Tenerife
Zdroj: © Václav Petříček
Ostrůvky v moři jsou vrcholky menších či větších sopek, stejně jako všechny velké ostrovy Makaronésie... Vynořování, počátek. Moře je nejsilnějším symbolem nevědomí, pevnina vědomí. Pobřeží je jejich vysvětlujícím a odhalujícím rozhraním. Vrcholky skal ukazují jen část, nutí k přemítání, co je pod hladinou. Indukce a pohyb podvědomých psychických obsahů.
Makaronésie Makaronésie
Zdroj: © Václav Petříček
Mlžný vavřínový prales ve výšce 2 000 m využívá kromě srážek i četných mlh v nízkých oblacích... Zdrcující síla přirozenosti.
Ercias, Turecko Ercias, Turecko
Zdroj: © Václav Petříček
Jako stát před králem. Cítíte velikost, s níž se nemůžete měřit. Majestát přírody, který vám vymezuje vaše místo na světě. Má opravdu smysl jej zdolat?
Sardinie Sardinie
Zdroj: © Václav Petříček
Pohled na skalní okno a průzračné moře pod nebem bez mráčku uklidňuje i vzrušuje zároveň. Silné, důstojné a svébytné místo zve ke vstoupení. Skalní okno volá k letmému nahlédnutí do útrob země a moře.
Ralsko Ralsko
Zdroj: © Václav Petříček
Výjev jako z Pána prstenů. Kopce na horizontu vytvářejí dojem až mýtické krajiny. Modré světlo, ostrý a krátký stepní vítr dokreslují atmosféru... Nezaměnitelná kulisa Bezdězů z bývalé vojenské střelnice Židlov. Zde bylo několik vesnic, čistě zemědělská krajina uprostřed hlubokých lesů. Ten se po ukončení vojenské činnosti hlásí opět ke slovu, cestou zvanou sukcese.
Ralsko Ralsko
Zdroj: © Václav Petříček
Odhalená kostra ryze účelové technicistní architektury. Strohost, která přírodě neumožňuje přirozeně, organicky ji pohltit. Přísný geometrický řád urputně vzdoruje... Bývalý vojenský objekt, po roce 1990 vykradený, poničený zpustlý. Jeho další využití je již více méně nemožné. I tato fotografie, nedávno pořízená, je už minulostí...
Stará trať Stará trať
Zdroj: © Václav Petříček
Ubíhající duch perspektivy. Geometrično vložené do krajiny... Stará trať lemovaná hustým špalírem zeleně, nenáročná romantika. Z původní bariéry nově vybudovanou tratí v umělé terénní rýze s umělými valy se stal biokoridor!
Polabí Polabí
Zdroj: © Václav Petříček
I když zelená barva uklidňuje, monotónnost „šírých lánů“ v rovinatém Polabí spíše irituje. I pár „hrušek v širém poli“ by vytvořily záchytné bodu pro bloudící zrak pozorovatele (nehledě na vytvoření přírodě blízkých biotopů). Monokultury obilí u nás suplují totalitní perspektivu rovinaté pouště. Jen dvě barvy (pole a nebe) a čistý, geometrický prostor. Absolutní přehlednost. Jak říká Jiří Sádlo, všechno je vidět, ale nic se neukazuje. Sterilní, uhrančivá čistota.
Ovocná alej Ovocná alej
Zdroj: © Václav Petříček
Blízká dálka. Příjemně a snadno dosažitelná perspektiva. Silnice i ovocná alej jsou artefakty - jeden má ale ekologicky spíše zápornou, druhý spíše kladnou hodnotu. Jako celek ale působí harmonicky.
Temelín Temelín
Zdroj: © Václav Petříček
Nejsymboličtější vrchol novověku. Vítězství (?) ducha nad hmotou cestou rozumu. Uhrančivá krása dokonalého pokoření přírody. Destilát spojení moci a důmyslu v katedrále současnosti.
Sahara Sahara
Zdroj: © Václav Petříček
Fascinující, jen zdánlivě mrtvá krajinná scenerie Sahary u východních oáz. Pozorovatel je přitom spalován nemilosrdným tropickým sluncem, žíznivý nebo i stresován nebezpečím jedovatých živočichů. Přesto se vrací!
Sahara Sahara
Zdroj: © Václav Petříček
Poušť je jedinou čistotou geometrické povahy, kterou příroda sama vytváří. Fascinující spojení organického a geometrického. Kde jinde meditovat o čistotě tvaru? Nezbývá, než se ponořit do knih Antoine de Saint-Exupéryho…
Úvod – Krajina | Numinózní | Světelná pohoda krajin
Snowy Mountains, jihovýchodní Austrálie Snowy Mountains, jihovýchodní Austrálie
Zdroj: © Tomáš Daněk
Stromy na horizontu vstupují do mlhy.
Středozemní moře Středozemní moře
Zdroj: © Václav Petříček
Krajina bez stínu a všechny odstíny modré střídá bílá a zelená: Středozemní moře, vápence a macchie. Fenomén setkávání, tříštění a vymezování dvou velkých světů. Živly v téměř čisté podobě, jen žít se zde nedá.
Krajina Hindukúše v severním Afganistánu Krajina Hindukúše v severním Afganistánu
Zdroj: © Václav Petříček
I v pětitisícových výškách žijí lidé. Přestože jsou hory též dominantní a monotónní, představují jakousi posvátnost, která odkazuje za sebe – ke zvláštně živé věčnosti. Namodralé světlo horami zrcadlené podbízí myšlenku, že hory jsou stejně věčné jako obloha.
Kypr Kypr
Zdroj: © Václav Petříček
Zaniklý, vysoce kulturní antický svět za sebou zanechal značně kultivovanou krajinu, vzdálenou přírodnímu stavu. Pomíjivost a zároveň vanutí věků. Duch oddělený od hmoty ještě zůstává nad svým mrtvým tělem jako vzpomínka a výzva k bdělému snění. Sladkobol po velikosti zašlého impéria. Romantické fantazie. Ostré, oddělující světlo nechává všemu vyniknout.
Ralsko Ralsko
Zdroj: © Václav Petříček
Výjev jako z Pána prstenů. Kopce na horizontu vytvářejí dojem až mýtické krajiny. Modré světlo, ostrý a krátký stepní vítr dokreslují atmosféru... Nezaměnitelná kulisa Bezdězů z bývalé vojenské střelnice Židlov. Zde bylo několik vesnic, čistě zemědělská krajina uprostřed hlubokých lesů. Ten se po ukončení vojenské činnosti hlásí opět ke slovu, cestou zvanou sukcese.
Polabí Polabí
Zdroj: © Václav Petříček
I když zelená barva uklidňuje, monotónnost „šírých lánů“ v rovinatém Polabí spíše irituje. I pár „hrušek v širém poli“ by vytvořily záchytné bodu pro bloudící zrak pozorovatele (nehledě na vytvoření přírodě blízkých biotopů). Monokultury obilí u nás suplují totalitní perspektivu rovinaté pouště. Jen dvě barvy (pole a nebe) a čistý, geometrický prostor. Absolutní přehlednost. Jak říká Jiří Sádlo, všechno je vidět, ale nic se neukazuje. Sterilní, uhrančivá čistota.
Bezděz Bezděz
Zdroj: © Václav Petříček
Klasická Máchovská romantická krajina. Nízké mraky prohlubují perspektivu prostoru, který nabývá dramatickou monumentalitu. Soustřeďte se na vrcholky obou Bezdězů a trochu rozostřete zrak, jako byste se chtěli podívat za ně…
Sahara Sahara
Zdroj: © Václav Petříček
Fascinující, jen zdánlivě mrtvá krajinná scenerie Sahary u východních oáz. Pozorovatel je přitom spalován nemilosrdným tropickým sluncem, žíznivý nebo i stresován nebezpečím jedovatých živočichů. Přesto se vrací!
Sahara Sahara
Zdroj: © Václav Petříček
Poušť je jedinou čistotou geometrické povahy, kterou příroda sama vytváří. Fascinující spojení organického a geometrického. Kde jinde meditovat o čistotě tvaru? Nezbývá, než se ponořit do knih Antoine de Saint-Exupéryho…
Úvod – Krajina | Numinózní | Krajina jako interpretovaný text
Botanik Jiří Sádlo zkoumá krásy květu trávy chundelatky přetrhované Botanik Jiří Sádlo zkoumá krásy květu trávy chundelatky přetrhované
Zdroj: © Ondřej Besperát, aktualne.centrum.cz/priroda/clanek.phtml?id=453371
Úvod – Krajina | Numinózní | Krajina sestávající z míst | Genius loci
Hotel, rozhledna a vysílač na Ještědu Hotel, rozhledna a vysílač na Ještědu
Zdroj: jested.cz
Všimněte si, jak stavba plynule navazuje na křivku hory.
Dům amerického architekta F. L. Wrighta nazvaný „Vodopád“ Dům amerického architekta F. L. Wrighta nazvaný „Vodopád“
Zdroj: greatbuildings.com
Může být jinou ukázkou geniálního skloubení poměrně nekompromisní funkcionalistické architektury s místem, kde se objekt nachází. Osy objektu respektují jak lavici skalnatého masivu, na němž je stavba ukotvena, tak svojí výškou okolní vegetaci.
Dům amerického architekta F. L. Wrighta nazvaný „Vodopád“ Dům amerického architekta F. L. Wrighta nazvaný „Vodopád“
Zdroj: greatbuildings.com
Dům byl dokončen v roce 1939 a stojí v západní Pennsylvánii.
Logistické centrum v Praze - Hostivicích Logistické centrum v Praze - Hostivicích
Zdroj: © Tomáš Daněk
Ukázka jednoho z mnoha vulgárních, bezohledných kýčů, nerespektujících krom svého vlastního účelu vůbec nic. Staveb podobného druhu v naší krajině dramaticky přibývá a jsou jednou z největších ran jejího rázu.
Pobřeží v severovýchodní Austrálii, nedaleko Whitsundays islands Pobřeží v severovýchodní Austrálii, nedaleko Whitsundays islands
Zdroj: © Tomáš Daněk
Plytké, bahnité pobřeží s řídkou vegetací vyvolává dojem čehosi původního, stejně jako celý kontinent. Jakoby se člověk octl kdesi v geologické minulosti.
Kata Tjuta (Olgas), Centrální Austrálie Kata Tjuta (Olgas), Centrální Austrálie
Zdroj: © Tomáš Daněk
Z nekonečné pouště vyrůstá pár desítek kilometrů od slavného Uluru (Ayers rock). Jakoby člověk vycházel z Platónovy jeskyně či vcházel branou do jiného světa. Děti vycházejí z Matky Země...
Severojižní dálnice centrem Austrálie Severojižní dálnice centrem Austrálie
Zdroj: © Tomáš Daněk
Podobný pocit nekonečnosti u nás nezažijete. Jen horko k zalknutí, suchý vzduch a fata morgána na každém horizontu. A nejbližší odbočka je 1 200 km před vámi...
Jižní Austrálie, oblast Dvanáct apoštolů Jižní Austrálie, oblast Dvanáct apoštolů
Zdroj: © Tomáš Daněk
Dramatické sváření světla moře a světla pevniny. Místo s hlubokou a pestrou historií vzájemné komunikace oceánu a pevniny, kterou lze číst z každého kousku skal.
Úvod – Krajina | Numinózní | Krajina osídlená bohy | Starověcí bohové a krajiny
Uluru Uluru
Zdroj: © Tomáš Daněk
Uluru (Oolora, Ayers Rock, The Rock, Ayersova skála) je nejobjemnější monolit na světě, či jednolitý pískovcový útvar ležící ve středu australského kontinentu na domorodém území v Severním teritoriu a Národním parku Uluru - Kata Tjuta. Tento pískovec má nesmírný kulturní a náboženský význam pro zdejší domorodce (Anangy).
Uluru Uluru
Zdroj: © Tomáš Daněk
Uluru Uluru
Zdroj: © Tomáš Daněk
Úvod – Krajina | Numinózní | Krajina osídlená bohy | Přírodní zákony
Jupiter Jupiter
Zdroj: wittert.ulg.ac.be/fr/images
Na těchto dvou obrázcích můžete srovnat dva různé pohledy na příčiny počasí. Na prvním je Jupiter (řecky Zeus), ženoucí před sebou „vodní spousty“ v mracích nad krajinou.
Meteorologická mapa Meteorologická mapa
Zdroj: metoffice.gov.uk
Na druhém synoptickou mapu s izobary (čarami spojujícími místa o stejném atmosferickém tlaku) a vyobrazením frontálních systémů nad anonymní mapou Západní Evropy a Atlantiku.
Úvod – Krajina | Numinózní | Magické prvky v krajině | Lidské stavby
Stonehenge Stonehenge
Zdroj: aboutstonehenge.info
Nejznámější megalitická stavba na světě je opředena mnoha pověstmi. Někteří ji považují za cosi jako astronomickou observatoř, jiní za kultovní místo.
Kamenný pastýř Kamenný pastýř
Zdroj: stredovek.com
Je jedním z nejznámějších zachovalých menhirů v naší zemi.
Adam a Eva Adam a Eva
Zdroj: © Tomáš Daněk
Jedna z mnoha pozoruhodných soch, které můžete nalézt roztroušené po krajině v okolí bělokarpatské vísky Hostětín.
Strážce Strážce
Zdroj: © Tomáš Daněk
Květ Květ
Zdroj: © Tomáš Daněk
Pramen Pramen
Zdroj: © Tomáš Daněk
Skulptura Skulptura
Zdroj: © Tomáš Daněk
Kovová skulptura v polích jihovýchodní Austrálie je spíše uměleckým dílem.
Strom života Strom života
Zdroj: © Tomáš Daněk
Strom života na Dymníku je pozoruhodnou stavbou, která je současným zpodobněním základní struktury, s jejíž pomocí byly vytvářeny plány barokních sakrálních staveb.
Strom života Strom života
Zdroj: © Tomáš Daněk
Úvod – Krajina | Numinózní | Magické prvky v krajině | Přírodní výtvory
Piktogramy v obilí Piktogramy v obilí
Zdroj: cropcircleconnector.com
Piktogramy v obilí Piktogramy v obilí
Zdroj: cropcircleconnector.com
Piktogramy v obilí Piktogramy v obilí
Zdroj: cropcircleconnector.com
Piktogramy v obilí Piktogramy v obilí
Zdroj: cropcircleconnector.com
Piktogramy v obilí Piktogramy v obilí
Zdroj: cropcircleconnector.com
Piktogramy v obilí Piktogramy v obilí
Zdroj: cropcircleconnector.com
Piktogramy v obilí Piktogramy v obilí
Zdroj: cropcircleconnector.com
Piktogramy v obilí Piktogramy v obilí
Zdroj: cropcircleconnector.com
Piktogramy v obilí Piktogramy v obilí
Zdroj: cropcircleconnector.com
Piktogramy v obilí Piktogramy v obilí
Zdroj: cropcircleconnector.com
Piktogramy v obilí Piktogramy v obilí
Zdroj: cropcircleconnector.com
Tento komplikovaný piktogram, nacházející se nedaleko známého megalitu Stonehenge v Anglii, vznikl během asi 20ti minut. Dosvědčil to pilot, který se vracel z krátkého vyhlídkového letu po stejné dráze zpět na letiště, při první cestě však - podle jeho slov - nebylo po obrazci na poli ani stopy...
Úvod – Krajina | Numinózní | Magické prvky v krajině | Živé bytosti
Totem Totem
Zdroj: crystalinks.com/totemanimals.html
Dřevěný tesaný totem s totemovými zvířaty.
Totem Totem
Zdroj: crystalinks.com/totemanimals.html
Dřevěný tesaný totem s totemovými zvířaty.
Úvod – Krajina | Numinózní | Magické prvky v krajině | Duchovní bytosti
Ukázky z kreseb Ukázky z kreseb
Zdroj: zlutejslon.cz/setkani_01.html
Ukázky z kreseb Ukázky z kreseb
Zdroj: zlutejslon.cz/setkani_01.html
Ukázky z kreseb Ukázky z kreseb
Zdroj: zlutejslon.cz/setkani_01.html
Úvod – Krajina | Numinózní | Sakrální prvky v krajině | Současné
Zemní umění Andyho Goldswortyho Zemní umění Andyho Goldswortyho
Zdroj: morning-earth.org/ARTISTNATURALISTS/AN_Goldsworthy.html
Goldsworthyho umělecká díla, která jsou vždy tvořena z původních přírodních materiálů a dotvářena přírodními podmínkami konkrétních míst, představují jedinečnou možnost zahlédnout povahu přírodních dějů v jejich neskrytosti.
Zemní umění Andyho Goldswortyho Zemní umění Andyho Goldswortyho
Zdroj: morning-earth.org/ARTISTNATURALISTS/AN_Goldsworthy.html
Zemní umění Andyho Goldswortyho Zemní umění Andyho Goldswortyho
Zdroj: morning-earth.org/ARTISTNATURALISTS/AN_Goldsworthy.html
Zemní umění Andyho Goldswortyho Zemní umění Andyho Goldswortyho
Zdroj: morning-earth.org/ARTISTNATURALISTS/AN_Goldsworthy.html
Zemní umění Andyho Goldswortyho Zemní umění Andyho Goldswortyho
Zdroj: morning-earth.org/ARTISTNATURALISTS/AN_Goldsworthy.html
Zemní umění Andyho Goldswortyho Zemní umění Andyho Goldswortyho
Zdroj: morning-earth.org/ARTISTNATURALISTS/AN_Goldsworthy.html
Zemní umění Andyho Goldswortyho Zemní umění Andyho Goldswortyho
Zdroj: morning-earth.org/ARTISTNATURALISTS/AN_Goldsworthy.html
Zemní umění Andyho Goldswortyho Zemní umění Andyho Goldswortyho
Zdroj: morning-earth.org/ARTISTNATURALISTS/AN_Goldsworthy.html
Zemní umění Andyho Goldswortyho Zemní umění Andyho Goldswortyho
Zdroj: morning-earth.org/ARTISTNATURALISTS/AN_Goldsworthy.html
Úvod – Krajina | Numinózní | Virtuální krajiny | Technologizace krajiny
KOYAANISQATSI KOYAANISQATSI
Zdroj: koyaanisqatsi.org/films/k_gallery.php
Taky vám domy na obrázku tak trochu připomínají součástky na počítači a ulice dráty, kterými protékají elektrony? Půjčte si film Godfreyho Reggia KOYAANISQATSI. Nebudete litovat … Jak říká komentátor na konci ukázky … „Until now you`ve never realy seen the world you live in.“

Patička: