Navigace:

Mapa odkazů

Úvod – Voda | Potoky a řeky | Přehled vodních toků v ČR
Podrobné vodohospodářské mapy - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: HEIS VÚV T.G.M.  V mapové aplikaci (Základní vodohospodářská mapa, 1:50 000) si vyznač a zvětši místo, které tě zajímá.  
Charakteristiky 100 nejdelších vodních toků ČR - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: HEIS VÚV T.G.M.  Ještě více podrobností na stránkách HEISu.  
Znáte řeky České republiky? - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: CENIA  V této hře se můžete zdokonalit v určování českých a moravských řek a jejich přítoků.  
Lokalizace řek do mapy ČR - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: CENIA  Náročnější varianta předchozí hry. Dokážete nepřehledné klubko vodních toků rozplést?  
Úvod – Voda | Potoky a řeky | Správci vodních toků
Vodní toky ve správě hlavního města Prahy - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: MHMP   
Povodí Vltavy, s.p. - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Povodí Vltavy, s.p.   
Povodí Labe, s.p. - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Povodí Labe, s.p.   
Povodí Ohře, s.p. - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Povodí Ohře, s.p.   
Povodí Moravy, s.p. - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Povodí Moravy, s.p.   
Povodí Odry, s.p. - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Povodí Odry, s.p.   
Lesy ČR, s.p. - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Lesy ČR, s.p.   
Zemědělská vodohospodářská správa - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: ZVHS   
Úvod – Voda | Potoky a řeky | Rybaření v tekoucích vodách
Český rybářský svaz - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: ČRS  Český rybářský svaz obhospodařuje většinu tekoucích vod v Čechách.  
Moravský rybářský svaz - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: MRS  Na jižní Moravě hospodaří samostatný rybářský svaz. Severní Morava je součástí Českého rybářského svazu.  
Rybářské revíry - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: ČRS  Kliknutím na titulní stránku pstruhových nebo mimopstruhových (horní úseky toků) revírů se dostanete na jejich podrobný seznam včetně mapek.  
Interaktivní statistika úlovků - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: ČRS  Celková statistika úlovků jednotlivých druhů ryb na rybářských revírech ČRS.  
Test rybářských znalostí pro získání povolenky - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: ČRS  Zkuste si interaktivní test nutný pro získání rybářského lístku.  
Ochrana ryb, vzácné druhy - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: AOPK ČR  V seznamu celoevropsky chráněných druhů si najděte druh ryby, který vás zajímá. Součástí je interaktivní seznam chráněných území, kde druh žije.  
Program návratu lososa do českých řek - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: ČRS  Navrátit vyhynulého lososa do našich vod se s úspěchem snaží speciální program.  
Úvod – Voda | Potoky a řeky | Chráněná území na tocích
Naturové lokality - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: AOPK ČR  V seznamu celoevropsky chráněných území (vodních i suchozemských) si vyberte oblast, která vás zajímá. Součástí je interaktivní seznam chráněných druhů, které zde žijí.  
Úvod – Voda | Potoky a řeky | Čistota vodních toků | Mapa znečištění velkých toků v ČR
Hydrologická ročenka 2005 - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: ČHMÚ  Najdete zde mapy tříd jakosti více ukazatelů.  
Úvod – Voda | Potoky a řeky | Čistota vodních toků | Znečištění všech sledovaných toků
Podrobná databáze ČHMÚ - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: ČHMÚ  Vlevo klikněte na Výsledky monitoringu, pak zvolte rok a v nabídce Jakostní ukazatel zvolte, co vás zajímá (např. dusík dusičnanový nebo rtuť). Vysvětlení způsobu měření a podrobnosti o parametrech najdete také této stránce.  
Úvod – Voda | Potoky a řeky | Čistota vodních toků | Znečištění vašeho potoka
Zemědělská vodohospodářská správa - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: ZVHS  Pokud budete vytrvalí a nezaleknete se složitého vyhledávání, možná i něco naleznete... Jen pro zkušené!  
Úvod – Voda | Potoky a řeky | Čistota vodních toků | Celkové zhodnocení čistoty vody na velkých řekách
Základní hodnoty jakosti povrchové vody v profilu Vltava - Vrané v r. 2006 Garantované odkazy Zdroj: ČHMÚ  V tabulce vidíte některé ukazatele čistoty vody pro řeku Vltavu nad Prahou (profil Vrané) a pod Prahou (profil Zelčín). Jak ovlivnilo město (+ Berounka a Sázava) čistotu vody?  
Základní hodnoty jakosti povrchové vody v profilu Vltava - Zelčín v r. 2006 Garantované odkazy Zdroj: ČHMÚ  V tabulce vidíte některé ukazatele čistoty vody pro řeku Vltavu nad Prahou (profil Vrané) a pod Prahou (profil Zelčín). Jak ovlivnilo město (+ Berounka a Sázava) čistotu vody?  
Aritmetické průměry hodnot jakosti povrchové vody v profilu Vltava - Vrané, 2002–2006 Garantované odkazy Zdroj: ČHMÚ  Pokud vás zajímají údaje z jiných míst, nahlédněte do Statistické ročenky životního prostředí (Tab. B2.2.5)  
Aritmetické průměry hodnot jakosti povrchové vody v profilu Vltava - Zelčín, 2002–2006 Garantované odkazy Zdroj: ČHMÚ  Pokud vás zajímají údaje z jiných míst, nahlédněte do Statistické ročenky životního prostředí (Tab. B2.2.5)  
Zpráva o životním prostředí České republiky v roce 2006 - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: CENIA  Naleznete zde celkové zhodnocení kvality povrchových tekoucích vod – podle vývoje zatřídění v jednotlivých skupinách látek souhrnně pro celou ČR.  
Úvod – Voda | Potoky a řeky | Čistota vodních toků | Hlavní znečišťovatelé v ČR
Největší městské a průmyslové zdroje vypouštěného znečištění podle ukazatele BSK-5 v r. 2006 Garantované odkazy Zdroj: VÚV TGM  BSK-5 vyjadřuje dobře míru komunálního znečištění. Chemičky kromě toho produkují i řadu dalších znečišťujících látek, včetně nebezpečných jedů.  
Úvod – Voda | Potoky a řeky | Čistota vodních toků | Hlavní znečišťovatelé vašeho potoka
Největší městské a průmyslové zdroje vypouštěného znečištění Garantované odkazy Zdroj: VÚV T.G.M.  BSK-5 vyjadřuje dobře míru komunálního znečištění. Chemičky kromě toho produkují i řadu dalších znečišťujících látek, včetně nebezpečných jedů.  
Úvod – Voda | Potoky a řeky | Čistota vodních toků | Množství látek, které ročně odnášejí řeky
Průměrné roční hodnoty obsahu plavenin C a odtoku plavenin Gpl v roce 2006 Garantované odkazy Zdroj: ČHMÚ  Zde je celkové množství kalu (plavenin) vyjádřené v jejich suché hmotnosti - představte si vyschlé bahno po povodni.  
Úvod – Voda | Potoky a řeky | Technické úpravy a revitalizace vodních toků | Podíl přirozených a upravených toků
Podíl upravených a neupracených vodních toků (nebo umělých vodních útvarů) v Evropě v mapovém prohlížeči WISE - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Evropská komise  Na mapě Evropy můžete rozlišit, které země nejvíce upravují své vodní toky a další vodní útvary. Tmavomodré státy regulují své vodní útvary nejvíce.  
Úpravy vodních toků - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Časopis stavebnictví  Příklad péče o vodní toky na území Krkonošského národního parku.  
Úvod – Voda | Potoky a řeky | Technické úpravy a revitalizace vodních toků | Program revitalizace říčních systémů
Popis revitalizačního programu - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: AOPK ČR  Popis revitalizačního programu a příklady ze středních Čech.  
Revitalizace Načeradec - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: AOPK ČR  Příklad úspěšné revitalizační akce.  
Úvod – Voda | Potoky a řeky | Plavba | Plavební cesty v ČR
Labsko-Vltavský Dopravní Informační Systém - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: ŘVC ČR  Přehledná mapa vodních cest. Na tomto serveru naleznete i další informace týkající se říční dopravy.  
Úvod – Voda | Potoky a řeky | Plavba | Vodáctví
Vodácké trasy na Šumavě - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: NP a CHKO Šumava  Regulace splouvání v Národním parku a CHKO Šumava.  
Pravidla a podmínky v národních parcích a CHKO - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: raft.cz  V Národním parku Podyjí a České Švýcarsko je vodáctví zakázáno, jinde regulováno.  
Vodácký server - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: raft.cz  Vodácký průvodce. Obsahuje i informace o podmínkách plavby v evropských státech.  
Vodácký magazín HYDRO - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: HYDRO  Voda, vodáci, rodeo, raft, kanoe, kajak, turistika.  
Nebezpečné jezy - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: HYDRO  Charakteristika a přehled nejnebezpečnějších jezů na řekách v ČR.  
Úvod – Voda | Potoky a řeky | Plavba | Konflikty ochrany přírody a plavby
Kanálu Dunaj-Odra-Labe - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Wikipedia  Základní informace o projektu a argumenty zastánců i odpůrců stavby.  
Plavební kanál Dunaj-Odra-Labe: Ekologická hrozba? - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: CENIA  Článek na aktuální téma.  
Úvod – Voda | Rybníky a přehrady | Čistota nádrží
Průhlednost a teplota vody - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: CENIA  Podrobnější údaje získáte po najetí kurzorem na ikonku vybrané přehrady (teplota vody a množství chlorofylu - měřítka, jak moc je voda v nádrži zelená). Kliknutím na ikonku pak zjistíte, kde se údaje na nádrži měří. Kliknutím na tečku značící odběrové místo se dostanete i k dalším údajům o čistotě vody (např. na Lipně jsou i další parametry čistoty vody). Pokud vás zajímají vedlejší povodí, kliněte na ně na mapě „Celkový přehled“ a okno se posune.  
Jakost vody v nádržích - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: CENIA  Údaje o jakosti (čistotě) vody v přehradách nejsou dosud většinou k dispozici on-line. Zde najdete popis způsobu, jak se na nádržích měří. Konkrétní údaje pro vaši nádrž si musíte zjistit u jejího správce, nejčastěji podniku povodí.  
Úvod – Voda | Rybníky a přehrady | Rybaření v nádržích
Sportovní rybolov a statistika úlovků na Orlíku - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: ČRS  Zaškrtněte druh ryby a období zobrazte statistiku úlovků. S pomocí odkazu Statistika úlovků na boční liště se dostanete k evidenci z dalších revírů.  
Úvod – Voda | Rybníky a přehrady | Rybníky
Plán výlovů rybníků - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Rybářské sdružení ČR  Pokud se budete chtít podívat na výlov rybníka, najdete zde přehled výlovů vybraných rybníků.  
Výzkumný ústav rybářský a hydrobiologický ve Vodňanech - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: VÚRH JU - Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích  Jeho stránky poskytnou opravdovému zájemci odkazy na odbornou literaturu, různé akce, podrobné informace o výzkumu apod.  
Střední rybářská škola a VOŠ vodního hospodářství a ekologie Vodňany - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: SRŠ a VOŠ Vodňany  Zájemci o středoškolské nebo vyšší odborné studium pokračujte tady.  
Úvod – Voda | Rybníky a přehrady | Sport a rekreace
Český svaz jachtingu - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: ČSJ  Aktuality, kalendář závodů, kluby a kontakty...  
Česká windsurfingová asociace - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: ČWA  Novinky, propozice závodů, odkazy na kluby, WS škola atd.  
Úvod – Voda | Rybníky a přehrady | Přehrady v ČR | Všechny nádrže u nás
Rastrová vodohospodářská mapa - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: HEIS VÚV T.G.M.  V měřítku 1:500 000 na serveru HEIS.  
Vodní toky, vodní plochy, hydrologická povodí - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: HEIS VÚV T.G.M.  V této aplikaci si můžete postupným zvětšováním území, které vás zajímá, nechat zobrazit všechny přehrady, rybníky i rybníčky. Ikonkou diskety si můžete nalezený výřez mapy zkopírovat.  
Základní vektorová vodohospodářská mapa - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: HEIS VÚV T.G.M.  Na vodohospodářských mapách uvidíte s velkou podrobností nejen nádrže, ale i vodní toky, čistírny odpadních vod, vodárny apod. Další informací oproti běžné mapě je vyznačení povodí (červenou čarou s příslušným číslem). Je to místo, odkud srážková voda odtéká do daného vodního toku. Zvolte si území, které vás zajímá, a pak si ho postupně „vyzvětšujte“.  
Úvod – Voda | Rybníky a přehrady | Přehrady v ČR | Naplněnost velkých nádrží v minulých letech
Naplnění zásobních prostorů vybraných nádrží v r. 2006 Garantované odkazy Zdroj: ČHMÚ, VÚV T.G.M.  Naplněnost nádrží je vyjádřena v procentech.  
Základní vodohospodářská mapa 1:50 000 - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: HEIS VÚV T.G.M.  V mapové aplikaci si vyznačte a „vyzvětšujte“ místo, které vás zajímá.  
Úvod – Voda | Rybníky a přehrady | Přehrady v ČR | On-line server o přehradách
Vodohospodářský informační portál - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: CENIA  On-line server o přehradách.  
Hladiny vody v nádržích - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: CENIA  Informace ke konkrétní přehradě získáte kliknutím na její ikonku na mapě. Nejnázornější je schéma s obrázkem výška vody v přehradě. Grafy nalevo ukazují, zda voda v nedávné minulosti stoupala nebo klesala. Vysvětlení pojmů najdete po kliknutí na záložku objemy vody v nádržích.  
Úvod – Voda | Rybníky a přehrady | Koupání | Oficiální místa ke koupání dle směrnice EU v ČR
Směrnice Evropské unie - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Rada EU  Směrnice se týká jakosti vod určených ke koupání.  
Oblasti povrchových vod využívaných ke koupání - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: HEIS VÚV T.G.M.  Na portále HEIS můžete kromě přesné polohy koupacích míst nalézt po poklepání na ikonky vlevo různé další dobře schované informace, třeba lokalizaci pražských koupališť ve volné přírodě.  
Geoportál – aktuální data - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: CENIA  V tématických úlohách vyberte koupací vody. Na mapě vyznačte místo, které vás zajímá.  
Bathing water quality - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Evropská komise   
Koupaliště a bazény - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: SZÚ  Koupání ve volné přírodě a výsledky sledování kvality našich přírodních koupacích vod za poslední tři koupací sezóny.  
Úvod – Voda | Rybníky a přehrady | Koupání | Čistota vod ke koupání v ČR i EU – mapa
Všechny státy EU včetně ČR - odkaz na mapový portál - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: EEA  Z přehledové mapy o kvalitě vod ke koupání ve státech EU si vyberte zemi a konkrétní místo, které vás zajímá, a zkontrolujte si kvalitu koupacích vod (data ze sezony 2007).  
Kvalita vod ke koupání - oficiální data o státech EU - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: EEA  Vyberte zemi a region a podívejte se v Google aplikaci, na jakou pláž se pojedete vykoupat.  
CENIA - Evropské tematické středisko pro vodu - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: CENIA  Evropské tematické středisko pro vodu (ETC/Water), které je součástí Evropské agentury pro životní prostředí (EEA), sbírá data o vodě a pomáhá monitorovat stav životního prostředí v Evropě.  
Úvod – Voda | Rybníky a přehrady | Koupání | Kde se koupat v nádržích ve vašem okolí
Pražská OHES - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Hygienická stanice hlavního města Prahy  Smajlíci vám ukážou čistotu vody podle jednotlivých týdnů.  
Středočeská OHES - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: KHS STC  Smajlíci vám ukážou čistotu vody podle jednotlivých týdnů.  
Úvod – Voda | Rybníky a přehrady | Koupání | Stránky věnované koupání v přírodě
Koupaliště a bazény - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: SZÚ  Užitečné informace.  
Úvod – Voda | Rybníky a přehrady | Koupání | Vodní květ (přemnožení sinic) a koupání
Sinice a koupání v přírodě - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: SZÚ  Na konci článku najdete odkaz na vědecké stránky o sinicích. Zajímavá je zde i informace, jak rozličit, zda jsou ve vodě sinice, či pouze řasy.  
Úvod – Voda | Prameny a studny | Prameny
Jakost podzemní vody: prameny, 1999–2006 Garantované odkazy Zdroj: ČHMÚ  V tabulce můžeme sledovat, zda se v uplynulých několika letech čistota vody v některých vybraných parametrech (např. dusičnany) zlepšuje nebo zhoršuje.  
Detailní vyhodnocení pramenů - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: ČHMÚ  Zvolte Jakostní ukazatel (například dusičnan) a Rok. Na mapce celé republiky uvidíte výsledky ze sítě pramenů a vrtů, ve kterých probíhá měření. Na tomto webu ČHMÚ jsou i podrobnější údaje.  
Úvod – Voda | Prameny a studny | Geotermální energie
Přehled informací o geotermální energetice - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Wikipedia   
Úvod – Voda | Prameny a studny | Podzemní vody | Čistota podzemních vod
Jakost podzemní vody: mělké kvartérní vrty, 1999–2006 Garantované odkazy Zdroj: ČHMÚ  V tabulce můžeme sledovat, zda se v uplynulých několika letech čistota vody v některých vybraných parametrech (např. dusičnany) zhoršuje nebo zlepšuje.  
Jakost podzemní vody: hluboké vrty, 1999–2006 Garantované odkazy Zdroj: ČHMÚ  V tabulce můžeme sledovat, zda se v uplynulých několika letech čistota vody v některých vybraných parametrech (např. dusičnany) zhoršuje nebo zlepšuje.  
Detailní vyhodnocení pramenů - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: ČHMÚ  Zvolte Jakostní ukazatel (např. dusičnan) a Rok. Na mapce celé republiky uvidíte výsledky ze sítě pramenů a vrtů, ve kterých probíhá měření. Na tomto webu ČHMÚ jsou i podrobnější údaje.  
Úvod – Voda | Prameny a studny | Podzemní vody | Jak jsou podzemní vody využívány
Odběry podzemních vod, 2003–2004 Garantované odkazy Zdroj: VÚV T.G.M. jednotlivá Povodí, s.p., ČSÚ  Tabulka ukazuje, k jakému účelu se nejčastěji využívají podzemní vody.  
Úvod – Voda | Déšť a sníh | Bouřky, blesky, krupobití
On-line detekce blesků - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: ČHMÚ  Na mapce republiky jsou křížky vyznačeny blesky, které se nad ČR vyskytovaly za poslední hodinu. Pokud je mapka prázdná, nikde se neblýská – zkuste se podívat do archivu, nebo se připojte k serveru za bouřky.  
Extrémní jevy při bouřkách, tornáda - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: ČHMÚ  Co dělat při tornádu? Kam nahlásit výskyt tornáda? Fotogalerie zaznamenaných tornád a mnoho dalších strašlivých podrobností.  
Kroupy neboli škodnice - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Vesmír  Článek o největších kroupách, které zabíjely lidi a dobytek.  
Úvod – Voda | Déšť a sníh | Množství sněhu a deště | On-line předpovědní model srážek ALADIN
Předpověď srážek z modelu ALADIN - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: ČHMÚ  Zaškrtněte teplotu, srážky, vítr nebo oblačnost za posledních 6 hodin, a pak klikněte na tlačítko "Zobraz". Nalevo do mapek je napsáno, zda předpověď platí pro situaci za 6 hodin, 12 hodin apod.  
Úvod – Voda | Déšť a sníh | Množství sněhu a deště | On-line radarová detekce mraků
Aktuální radarová data - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: ČHMÚ  Nad mapkou ČR je vidět aktuální rozložení oblačnosti. V bočních políčkách vidíte oblačnost "ze strany". Na stránce lze najít i starší data. Obrázek barevnou škálou vyjadřuje i hustotu oblačnosti.  
Úvod – Voda | Déšť a sníh | Množství sněhu a deště | On-line srážkoměrné stanice
Srážky on-line - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: CENIA  Přímý link na srážkoměrné stanice v Povodí Vltavy. Najeďte kurzorem na značku stanice. Na jiná místa se dostanete pomocí mapky "Celkový přehled". Na ISV (Informační systém vod) naleznete i mnoho dalších informací, na které se dostanete přes hlavní menu.  
Úvod – Voda | Povodně a velká sucha | Sucha
On-line monitoring sucha - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: ČHMÚ  Vyberte "Měřená vlhkost půdy pod travnatým povrchem ve vrstvě 11-50 cm". Pro dobré znázornění významnějšího deště za posledních 14 dní zvolte odkaz "Vypočtená suma efektivních srážek" (nezahrnuje malé deštíčky, co se hned vypaří).  
Sucho 2003 - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: ČHMÚ  Příklad zprávy o hodnocení sucha - obsahuje mnoho mapek, grafů a údajů o srážkách, teplotách apod. Na stránkách ČHMÚ můžete zkusit najít i údaje o aktuálním suchu.  
Informace o klimatu - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: ČHMÚ  Čísly nabitá stránka ČHMÚ – zkuste například přehlednou mapku "Roční úhrny srážek", která ukazuje, jaké jsou na různých místech ČR průměrné srážky.  
Úvod – Voda | Povodně a velká sucha | Klimatické změny a voda
Národní klimatický program ČR - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: NKP  Sdružení 16 organizací.  
Klima na Zemi se mění - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Vesmír  Čtivý článek v časopise Vesmír.  
Oddělení změny klimatu ČHMÚ - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: ČHMÚ  Přehledně vše o klimatu a jeho změnách.  
Úvod – Voda | Povodně a velká sucha | Povodně | Co je stoletá voda
Stránky s informacemi o povodních - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: ČHMÚ  Podrobné vysvětlení, co je "stoletá povodeň".  
Zátopová území - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: HEIS VÚV T.G.M.  Na mapě je modrou plochou vyznačeno oficiálně stanovené zátopové území. Další mapy lze nalézt na serveru HEIS, hotová je ale jen malá část území ČR.  
Úvod – Voda | Povodně a velká sucha | Povodně | Aktuální on-line informace o povodňových stavech na tocích
Informační systém voda - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: CENIA  Po najetí kurzorem na značku profilu vidíte vodní stav, blikající šipka značí rychlý vzestup nebo pokles stavu. Na sousední povodí se dostanete kliknutím na mapě "Celkový přehled".  
ČHMÚ - hlásná a předpovědní povodňová služba - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: ČHMÚ  Na mapě klikněte na značku profilu a zjistíte vodní stav. Značky-čtverce obsahují i předpověď (uvidíte ji, když na čtvereček kliknete).  
Úvod – Voda | Povodně a velká sucha | Povodně | Nedávné i historické povodně
Vyhodnocení povodňové situace v červenci 1997 - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: ČHMÚ  Podrobná a rozsáhlá zpráva o povodni v roce 1997 a jejích následcích.  
Hydrometeorologické vyhodnocení katastrofální povodně v srpnu 2002 - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: ČHMÚ  Podrobná a rozsáhlá zpráva o povodni v roce 2002 a jejích následcích.  
Vyhodnocení jarní povodně 2006 - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: ČHMÚ  Podrobná a rozsáhlá zpráva o povodni v roce 2006 a jejích následcích.  
Povodně 2006 - Geoportál - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: CENIA  V mapové aplikaci hledejte v rubrice Tematické úlohy - Životní prostředí - Hydrologie.  
Výskyt kulminačních průtoků, při kterých byl dosažen 3. stupeň povodňové aktivity (SPA) nebo hodnota průtoku větší než pětiletý průtok v r. 2006 Garantované odkazy Zdroj: ČHMÚ  Tabulka ukazuje všechna místa na našich tocích, kde v minulém roce prošly malé nebo velké povodně.  
Naše malé pluviály - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Vesmír  Odkaz na populárně vědecký článek z časopisu Vesmír.  
Meteorologické extrémy a povodně v České republice – Přirozený trend nebo následek globálního oteplování? - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Západočeská univerzita v Plzni  Informacemi nabitý odborný článek.  
Atlas záplavových území - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: VÚV T.G.M.  Klikněte na ikonu v sloupci "Atlasy", podle listokladu nalistujte hledané místo. Zatím je zpracována jen část území ČR.  
Úvod – Voda | Čistota vody a znečišťování | Jedy ve vodách
Základní hodnoty jakosti povrchové vody na vybraných profilech Vltava - Vrané a Zelčín v r. 2006 Garantované odkazy Zdroj: ČHMÚ  Nad Prahou je znečistění toxickými látkami jen malé (I. nejlepší třída jakosti), pod Prahou se zhoršilo na II. třídu. To je vcelku příznivý výsledek.  
Aritmetické průměry hodnot jakosti povrchové vody na vybraných profilech Vltava - Vrané a Zelčín, 2002–2006 Garantované odkazy Zdroj: ČHMÚ  Klesá nebo stoupá toxické znečištění? Pokud vás zajímají další látky, hledejte v monitoringu ČHMÚ.  
Jakost podzemní vody: mělké kvartérní vrty, 2002–2006 Garantované odkazy Zdroj: ČHMÚ  Roste nebo klesá koncentrace jedovatých látek v podzemních vodách? Naštěstí je jejich koncentrace i u citlivých mělkých vrtů obvykle pod mezí detekce (tedy velmi malá nebo žádná).  
Integrovaný registr znečišťování (IRZ) - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: MŽP, CENIA  Integrovaný registr znečišťování životního prostředí obsahuje mnoho informací o toxických látkách.  
Provozovny ohlašovatelů do IRZ - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: CENIA  Jaký podnik je povinen podávat hlášení za poslední 3 roky? Hledejte v mapové aplikaci na Geoportálu - Tematické úlohy - Integrovaný registr znečišťování.  
Odkazy k toxickým látkám - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Arnika  Stránky organizace Arnika, kde se mj. dozvíte, co lze najít v IRZ.  
Úvod – Voda | Čistota vody a znečišťování | Znečišťovatelé
Největší městské a průmyslové zdroje vypouštěného znečištění podle ukazatele BSK5 v r. 2006 Garantované odkazy Zdroj: VÚV T.G.M.  Městské a průmyslové zdroje znečištění.  
Úvod – Voda | Čistota vody a znečišťování | Havárie
Inspektoři ČIŽP zasahují - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: CENA  Staňte se na chvíli inspektorem pro ochranu vod a pokuste se v naší hře znečišťování řek zastavit.  
Úvod – Voda | Čistota vody a znečišťování | Čištění odpadních vod, kanalizace | Statistické zhodnocení odpadních kanalizací pro obyvatele v ČR
Kanalizace pro veřejnou potřebu, 2002–2006 Garantované odkazy Zdroj: ČSÚ  Tabulka ukazuje, jak postupně přibývá domů napojených na kanalizaci. Množství odpadních vod tekoucích z kanalizace přímo do potoka však příliš neklesá.  
Vybrané ukazatele kanalizací pro veřejnou potřebu a komunálních čistíren odpadních vod, 2002–2006 Garantované odkazy Zdroj: ČSÚ  Některé potěšitelné trendy ukazuje tabule s grafy.  
Úvod – Voda | Čistota vody a znečišťování | Čištění odpadních vod, kanalizace | Kolik se platí za vypouštění odpadní vody do kanalizace – stočné
Pražské vodovody a kanalizace, a.s. - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: PVK  Na zákaznické části stránek hledejte cenu stočného pro domácnosti napojené na pražskou kanalizaci.  
SOVAK ČR - Sdružení oboru vodovodů a kanalizací České republiky - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Sovak.cz  Zájmové sdružení v oboru vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu.  
Úvod – Voda | Čistota vody a znečišťování | Znečištění živinami jako je dusík a fosfor, vodní květ | Živiny v povrchových vodách
Základní hodnoty jakosti povrchové vody na vybraných profilech Vltava - Vrané a Zelčín v r. 2006 Garantované odkazy Zdroj: ČHMÚ  N-NO3 (dusičnanový dusík) a TP (celkový fosfor) patří mezi hlavní minerální látky označované jako živiny.  
Aritmetické průměry hodnot jakosti povrchové vody na vybraných profilech Vltava - Vrané a Zelčín, 2002–2006 Garantované odkazy Zdroj: ČHMÚ  Zvyšuje se množství živin N-NO3 (dusičnanový dusík) a TP (celkový fosfor) ve Vltavě, nebo snižuje?  
Úvod – Voda | Čistota vody a znečišťování | Znečištění živinami jako je dusík a fosfor, vodní květ | Živiny v podzemních vodách (dusičnany a sloučeniny fosforu)
Jakost podzemní vody: mělké kvartérní vrty, 2002–2006 Garantované odkazy Zdroj: ČHMÚ  Je zajímavé porovnat, zda je množství dusičnanů větší v mělkých vrtech, anebo v hlubokých.  
Jakost podzemní vody: hluboké vrty, 2002–2006 Garantované odkazy Zdroj: ČHMÚ  Je zajímavé porovnat, zda je množství dusičnanů větší v mělkých vrtech, anebo v hlubokých.  
Úvod – Voda | Čistota vody a znečišťování | Znečišťovatelé | Největší znečišťovatelé vod
Největší městské a průmyslové zdroje vypouštěného znečištění podle ukazatele BSK5 v r. 2006 Garantované odkazy Zdroj: VÚV T.G.M.  Městské a průmyslové zdroje znečištění.  
Žebříčky největších znečišťovatelů podle IRZ za rok 2006 - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Arnika  Při hodnocení vypouštění toxických látek „vyhrával“ v roce 2006 průmysl.  
Úvod – Voda | Čistota vody a znečišťování | Znečišťovatelé | Znečišťovatelé ve vašem okolí
Integrovaný registr znečišťování (IRZ) - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: MŽP, CENIA  Pro velké podniky zkuste hledat v IRZ.  
Provozovny ohlašovatelů do IRZ - Geoportál - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: CENIA  Jaký podnik je povinen podávat hlášení za poslední 3 roky? Hledejte v mapové aplikaci v rubrice Tematické úlohy - Integrovaný registr znečišťování.  
Úvod – Voda | Čistota vody a znečišťování | Znečišťovatelé | Celkové zhodnocení množství znečištění
Znečištění vypouštěné z bodových zdrojů v r. 2006 Garantované odkazy Zdroj: VÚV T.G.M., jednotlivá Povodí, s.p.  Počet kanalizačních výpustí v jednotlivých povodích a tuny vypouštěného znečištění v minulém roce.  
Vývoj vypouštěného znečištění z bodových zdrojů, 2002–2006 Garantované odkazy Zdroj: VÚV T.G.M., jednotlivá Povodí, s.p.  Graf dokumentuje pokles jak organického znečištění (BSK5), tak znečištění ve formě nerozpuštěných látek (kalů, zákalu, kalné vody).  
Úvod – Voda | Čistota vody a znečišťování | Havárie | Počty havárií ve vodách v ČR a jejich příčiny
Počty evidovaných havárií, 1987–2006 Garantované odkazy Zdroj: ČIŽP  Počty havárií od 90-tých let poklesly, ale jejich počet je stále vysoký. Skoro polovinu z nich tvoří ropné havárie.  
Rozdělení havárií podle původců v r. 2006 Garantované odkazy Zdroj: ČIŽP  Rozdělení havárií v posledním roce podle jejich původce.  
Hlavní příčiny havárií v r. 2006 Garantované odkazy Zdroj: ČIŽP  Rozdělení havárií v posledním roce podle jejich příčiny.  
Úvod – Voda | Čistota vody a znečišťování | Havárie | Kde nahlásit havarijní znečištění vodního toku
Pohotovostní dispečink ČIŽP - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: ČIŽP  Vyberte kraj a inspektorát a v případě akutní havárie s ohrožením vody najděte v rubrice Hlášení havárií Oddělení ochrany vod (OV).  
Praktický rádce při havárii - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: ČIŽP  Praktický rádce při poškození životního prostředí a při haváriích.  
Úvod – Voda | Čistota vody a znečišťování | Havárie | Přehled vážných historických havárií
Informace ke kyanidové havárii na Labi v lednu 2006 - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: IKSE - MKOL  Zimní kyanidová havárie na Labi, kde uhynuly ryby na desítkách kilometrů toku.  
Příklady významných vodohospodářských havárií od r. 1964 - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: ČIŽP  Přehled velkých havárií u nás za posledních 40 let.  
Pokuty uložené v roce 2006 a 2007 nad 100 000 Kč - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: ČIŽP  Přehled udělených pokut za poslední 2 roky, včetně 2 milionové pokuty pro původce kyanidové havárie.  
Mezinárodní varovný a poplachový plán Labe - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: IKSE - MKOL  Systém pro předávání informací o případech havarijního znečištění vod v povodí Labe.  
Škody na vodách a pokuty ČIŽP - Geoportál - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: CENIA  V mapové aplikaci hledejte v tematických úlohách - životní prostředí - ČIŽP.  
Úvod – Voda | Čistota vody a znečišťování | Havárie | Minulé havárie na vašem toku
Škody na vodách a pokuty ČIŽP - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: CENIA  V mapové aplikaci na Geoportálu hledejte v tematických úlohách - životní prostředí - ČIŽP.  
Úvod – Voda | Pitná voda a její získávání | Cena vody – vodné
Průměrné ceny vodného a stočného v ČR Garantované odkazy Zdroj: SZÚ  Cena vody u nás stoupá.  
Vodné a stočné - ceny - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Sovak.cz  Podrobné informace na stránkách Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR.  
Úvod – Voda | Pitná voda a její získávání | Zdroje pitné vody
Odběry podzemních vod, 1998–2005 Garantované odkazy Zdroj: VÚV T.G.M., jednotlivá Povodí, s.p., ČSÚ  Podzemních vod se odebírá nejvíce pro pitné účely.  
Odběry povrchových vod, 1998–2005 Garantované odkazy Zdroj: VÚV T.G.M., jednotlivá Povodí, s.p., ČSÚ  Povrchových vod nejvíce odebere energetika.  
Podíl zdrojů pitné vody v r. 2006 Garantované odkazy Zdroj: VÚV T.G.M.  Kategorie kvality surové vody pro přípravu vody pitné: A1 představuje nejčistší zdroje, A3 pak ty zdroje, jejichž úprava je nákladná a obtížná.  
Úvod – Voda | Pitná voda a její získávání | Vodárny a vodovody
Příklad vodárny (pro obyvatele Prahy) - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Pražské vodovody a kanalizace, a.s.  Informace o kvalitě pitné vody a způsobu úpravy je povinen poskytnout váš distributor pitné vody.  
Úvod – Voda | Pitná voda a její získávání | Kvalita pitné vody | Přehledy o kvalitě pitné vody
Hodnocení jakosti pitné vody z hlediska zdrojů surové vody r. 2006 Garantované odkazy Zdroj: SZÚ  Čistota pitné vody se pečlivě sleduje – počet nevyhovujících vzorků je malý. U podzemních vod nejčastěji nevyhovují dusičnany.  
Monitoring pitné vody - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: SZÚ  Systém monitorování zdravotního stavu obyvatelstva ve vztahu k životnímu prostředí - zdravotní důsledky a rizika znečištěné pitné vody, odborné zprávy ke stažení, 1996-2006.  
Úvod – Voda | Pitná voda a její získávání | Kvalita pitné vody | Kvalita pitné vody ve vašem vodovodu
Kvalita pitné vody v hl. m. Praha (aktuálně) - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Pražské vodovody a kanalizace a.s.   
Rady pro spotřebitele a zákony o pitné vodě - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: SZÚ   
Úvod – Voda | Pitná voda a její získávání | Balené vody
Balené vody - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: SZÚ  Informace na stránkách Státního zdravotního ústavu.  
Úvod – Voda | Koupání | Koupání v řekách
Renesance koupání v řekách - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Arnika  Informace o Labském koupacím dni.  
Úvod – Voda | Koupání | Koupání v moři
Kvalita vod ke koupání - oficiální data o státech EU - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: EEA  Vyberte zemi a region a podívejte se v Google aplikaci, na jakou pláž se pojedete vykoupat.  
Úvod – Voda | Koupání | Koupání na koupalištích, v bazénech
Prevence přenosu plísňových onemocnění kůže a bradavic v areálech plaveckých bazénů - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: SZÚ   
Stránky SZÚ věnované bazénům a koupalištím - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: SZÚ   
Úvod – Voda | Využití vody pro průmysl a zemědělství | Rozdělení odebrané vody podle účelu použití
Odběry povrchových vod, 1998–2005 Garantované odkazy Zdroj: VÚV T.G.M., jednotlivá Povodí, s.p., ČSÚ  V celkovém objemu odběrů vede energetika, zemědělství spotřebovává u nás jen relativně málo povrchové vody.  
Odběry podzemních vod, 1998–2005 Garantované odkazy Zdroj: VÚV T.G.M., jednotlivá Povodí, s.p., ČSÚ  Podzemních vod se odebírá nejvíce pro pitné účely.  
Úvod – Voda | Využití vody pro průmysl a zemědělství | Vodní elektrárny
Abeceda malých vodních pohonů - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Viktor Laika  Soukromé stránky věnované malým vodním elektrárnám, mlýnům apod.  
Atlas zařízení využívajících obnovitelné zdroje energie - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Calla  Mapa všech našich malých vodních elektráren, solárních kolektorů a dalších alternativních energetických zařízení.  
Vodní elektrárny v ČR na velkých přehradách - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: vodni-tepelne-elektrarny.cz  Obecný text o vodních elektrárnách, jak elektrárna funguje.  
Vodní elektrárny společnosti ČEZ - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: ČEZ  Všechny elektrárny společnosti ČEZ, vodní i ostatní.  
Hamr - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Viktor Laika  Nevíte,co je hamr?  
Vodní pila - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Viktor Laika  A co vodní pila?  
Mlýn - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Viktor Laika  Nebo snad vodní mlýn?  
Úvod – Voda | Čistota vody a znečišťování | Čištění odpadních vod, kanalizace | Čištění odpadních vod ve státech Evropské unie - mapa
Evropský informační systém pro vodu WISE - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: EEA  Světle modrá barva v grafu pro každý jednotlivý stát ukazuje nejvyšší tedy nejlepší stupeň čištění odpadních vod, následuje zelená a žlutá barva. Červená = žádné čištění (země, kde nevidíte žádný graf, stále nenahlásily žádná data). Přibližte si mapu lupou a uvidíte polohu jednotlivých čistíren odpadních vod a typ čištění, modrá je nejlepší.  
CENIA - Evropské tematické středisko pro vodu - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: CENIA  Evropské tematické středisko pro vodu (ETC/Water), které je součástí Evropské agentury pro životní prostředí (EEA), sbírá data o vodě a pomáhá monitorovat stav životního prostředí v Evropě.  
Úvod – Voda | Čistota vody a znečišťování | Znečišťovatelé | Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC)
IPPC - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: MŽP  O integrované prevenci na stránkách MŽP.  
IPPC - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: CENIA  O integrované prevenci na stránkách CENIA.  
IPPC - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: MPO  Informační server provozovaný MPO ve spolupráci s MŽP, MZe, CENIA a ČIŽP.  

Patička: