Navigace:

Mapa odkazů

Úvod – Vzduch | Jaký vzduch dýcháme venku / doma? | Jak získáváme informace o znečištění ovzduší?
Státní imisní monitorovací síť ČHMÚ - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: ČHMÚ  Kde a co měříme.  
Imisní limity - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: ČHMÚ  Imisní limity a cílové imisní limity pro látky znečišťující venkovní ovzduší platné v ČR od r. 2002.  
Kde a jaké škodliviny se měří v Praze - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Premis - MHMP  Pražský ekologický monitorovací a informační systém.  
Staniční síť sledování kvality ovzduší v Praze - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: MHMP  Ročenka Praha životní prostředí 2006 - Přehled monitorovacích stanic na území hl. m. Prahy.  
Aktuální údaje o kvalitě ovzduší v Praze - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: ENVIS - MHMP   
Platná legislativa v oblasti ochrany ovzduší - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: MŽP   
Právní předpisy v oblasti ochrany ovzduší - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: MHMP   
Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: VÚLHM   
Elektrárny a životní prostředí - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: ČEZ, a.s.   
Zpravodajství – ovzduší - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Ekolist  On-line zpravodajství Ekolist.cz.  
Úvod – Vzduch | Globální problémy | Co s tím můžeme dělat?
Základní koncepční dokumenty a aktivity města v oblasti ochrany ovzduší - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: MHMP   
Úvod – Vzduch | Atmosféra | Cirkulace v atmosféře | Velkoprostorová cirkulace
Velkoprostorová cirkulace - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: CENIA  Velkoprostorovou cirkulaci vám přiblíží tato animace.  
Atmosféra | Z čeho se atmosféra skládá | Jak se atmosféra mění s výškou | Troposféra
Met Office: The atmosphere - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: metoffice.gov.uk  Výukové stránky britské povětrnostní služby.  
Atmosféra | Z čeho se atmosféra skládá | Jak se atmosféra mění s výškou | Stratosféra
Met Office: The atmosphere - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: metoffice.gov.uk  Výukové stránky britské povětrnostní služby.  
The Stratosphere - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: apollo.lsc.vsc.edu  Kurzy Lyndon State College.  
Atmosféra | Z čeho se atmosféra skládá | Jak se atmosféra mění s výškou | Mezosféra
Met Office: The atmosphere - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: metoffice.gov.uk  Výukové stránky britské povětrnostní služby.  
The Mesosphere - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: apollo.lsc.vsc.edu  Kurzy Lyndon State College.  
Atmosféra | Z čeho se atmosféra skládá | Jak se atmosféra mění s výškou | Termosféra
Met Office: The atmosphere - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: metoffice.gov.uk  Výukové stránky britské povětrnostní služby.  
The Thermosphere - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: apollo.lsc.vsc.edu  Kurzy Lyndon State College.  
Atmosféra | Z čeho se atmosféra skládá | Jak se atmosféra mění s výškou | Exosféra
Met Office: The atmosphere - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: metoffice.gov.uk  Výukové stránky britské povětrnostní služby.  
Atmosféra | Z čeho se atmosféra skládá | Jak jinak můžeme členit atmosféru | Podle elektrických vlastností
The Ionosphere - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: apollo.lsc.vsc.edu  Kurzy Lyndon State College.  
Atmosféra | Z čeho se atmosféra skládá | Jak jinak můžeme členit atmosféru | Podle tření proudícího vzduchu
Evolution of the boundary layer - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: apollo.lsc.vsc.edu  Kurzy Lyndon State College.  
Atmosféra | Z čeho se atmosféra skládá | Biogeochemické cykly | Koloběh dusíku
Koloběh dusíku - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: CENIA  Koloběh dusíku vám představí následující animace.  
Atmosféra | Z čeho se atmosféra skládá | Biogeochemické cykly | Koloběh kyslíku
Koloběh kyslíku - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: CENIA  Koloběh kyslíku vám představí následující animace.  
Atmosféra | Z čeho se atmosféra skládá | Biogeochemické cykly | Koloběh uhlíku
Koloběh uhlíku - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: CENIA  Koloběh uhlíku vám představí následující animace.  
Atmosféra | Interakce atmosféry s dalšími sférami Země | Vztah atmosféry a oceánu | Severoatlantická oscilace
North Atlantic Oscillation - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: ldeo.columbia.edu/res/pi/NAO/  Více informací najdete na těchto stránkách (angl.).  
Atmosféra | Interakce atmosféry s dalšími sférami Země | Vztah atmosféry a oceánu | El Niňo
Co je El Niňo? - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: NOAA   
Úvod – Vzduch | Meteorologie | Co je počasí a co klima? | Počasí v tlakové níži
Met Office: Weather systems - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: metoffice.gov.uk  Interaktivní kurz UK Met Office.  
Úvod – Vzduch | Meteorologie | Co je počasí a co klima? | Počasí v tlakové výši
Met Office: Weather systems - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: metoffice.gov.uk  Interaktivní kurz UK Met Office.  
Úvod – Vzduch | Meteorologie | Teplo a chlad | Roční chod teploty
Dlouhodobé normály klimatických hodnot za období 1961–1990 - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: ČHMÚ   
Úvod – Vzduch | Meteorologie | Teplo a chlad | Denní chod teploty
Praha-Libuš - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: ČHMÚ  Aktuální průběh teploty a dalších prvků na stanici Praha-Libuš.  
Úvod – Vzduch | Meteorologie | Teplo a chlad | Dlouhodobé teplotní trendy
Informace o klimatu - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: ČHMÚ  Klimatologické oddělení ČHMÚ.  
Úvod – Vzduch | Meteorologie | Atmosférické fronty | Teplá fronta
Met Office: Weather systems - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: metoffice.gov.uk  Interaktivní kurz UK Met Office.  
Úvod – Vzduch | Meteorologie | Atmosférické fronty | Studená fronta
Met Office: Weather systems - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: metoffice.gov.uk  Interaktivní kurz UK Met Office.  
Úvod – Vzduch | Meteorologie | Atmosférické fronty | Okluzní fronta
Met Office: Weather systems - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: metoffice.gov.uk  Interaktivní kurz UK Met Office.  
Meteorologie | Srážky | Srážky nám pomáhají | Závlaha
Předpověď srážek z modelu ALADIN - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: ČHMÚ   
Meteorologie | Srážky | Srážky škodí | Záplavy a povodně
Povodně - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: CENIA  Další odkazy naleznete v kapitole Povodně multimediální ročenky.  
Meteorologie | Srážky | Srážky škodí | Laviny
Lavinové předpovědi - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Horská služba ČR  Jak se vyhnout lavinám, předpovědi lavinového nebezpečí.  
Meteorologie | Srážky | Srážky škodí | Krupobití
Bouřky, blesky, krupobití v kapitole VODA - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: CENIA   
Krupobití na Blovicku - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: ČHMÚ  Příklad krupobití dne 10. července 2002.  
Meteorologie | Vítr | Vánek, vítr, vichřice | Stupnice rychlosti větru
Beaufortova stupnice síly větru - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: ČHMÚ   
Meteorologie | Vítr | Vítr jako pomocník | Zásoby energie větru
Výzkum vhodnosti lokalit v ČR z hlediska zásob větrné energie - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: UFA AV ČR   
Meteorologie | Vítr | Vítr jako pomocník | Větrná energetika
Česká společnost pro větrnou energii - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: ČSVE  Zde najdete seznam větrných elektráren v ČR s dalšími technickými podrobnostmi.  
Meteorologie | Vítr | Vítr jako ničitel | Hurikány
Jak vzniká hurikán - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: BBCCzech.com  Animace vzniku hurikánu.  
National Hurricane Center - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: NOAA  Stránky amerického hurikánového centra.  
Meteorologie | Vítr | Vítr jako ničitel | Tornáda
Tornáda - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: ČHMÚ  Co dělat při tornádu? Kam nahlásit výskyt tornáda? Fotogalerie zaznamenaných tornád a mnoho dalších strašlivých podrobností.  
Úvod – Vzduch | Meteorologie | Druhy oblaků a co mohou říci o počasí | Vysoká oblačnost
Atlas oblaků - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: mraky.astronomie.cz   
Met Office: Weather systems - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: metoffice.gov.uk  Interaktivní kurz UK Met Office.  
Úvod – Vzduch | Meteorologie | Druhy oblaků a co mohou říci o počasí | Střední oblačnost
Německý atlas oblaků - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: wolkenatlas.de   
Met Office: Weather systems - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: metoffice.gov.uk   
Úvod – Vzduch | Meteorologie | Druhy oblaků a co mohou říci o počasí | Nízká oblačnost
Německý atlas oblaků - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: wolkenatlas.de   
Interaktivní kurz UK Met Office - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: metoffice.gov.uk   
Úvod – Vzduch | Meteorologie | Druhy oblaků a co mohou říci o počasí | Vertikálně mohutná oblačnost
Německý atlas oblaků - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: wolkenatlas.de   
Met Office: Weather systems - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: metoffice.gov.uk   
Úvod – Vzduch | Meteorologie | Nepříznivá meteorologická situace pro rozptyl znečištěnin | Teplotní inverze
Automatizovaný imisní monitoring (AIM) - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: ČHMÚ   
Globální problémy | Globální změna klimatu | Příčiny | Jak funguje skleníkový efekt?
Animace fungování sleníkového efektu - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: BBC Czech.com   
Globální problémy | Globální změna klimatu | Jaké jsou důsledky? | Sucha, povodně
Nedávné i historické povodně - externí odkaz Garantované odkazy   Výčet odkazů v části Povodně a velká sucha kapitoly VODA.  
Globální problémy | Globální změna klimatu | Jaké jsou důsledky? | Konvektivní jevy - silné bouře, nárazy větru, tornáda
Tornáda na území ČR a Slovenska - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: ČHMÚ  Stránky ČHMÚ o tornádech a dalších konvektivních jevech.  
Globální problémy | Globální změna klimatu | Jaké jsou důsledky? | Přívalové povodně
Bezpečnostní pokyny - konvektivní bouře - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: ČHMÚ  Pravidla chování při přívalových povodních.  
Úvod – Vzduch | Globální problémy | Poškození ozonové vrstvy Země | Příčiny
The Ozone Hole Tour - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: University of Cambridge: Centre for Atmospheric Science   
Úvod – Vzduch | Globální problémy | Znečištění POPs | Příčiny
Pracovní skupina pro výzkum POPs - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Environmental Working Group   
Národní inventura POPs v ČR - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: RECETOX, Masarykova universita Brno  Aktualizace z roku 2007.  
Úvod – Vzduch | Globální problémy | Znečištění POPs | Důsledky
Přehled chemických látek - POPs - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Arnika  Přehled chemických látek, základní charakteristika, účinky na zdraví člověka a další informace na stránkách sdružení Arnika.  
Úvod – Vzduch | Globální problémy | Co s tím můžeme dělat? | Kjótský protokol
Kjótský protokol - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: MŽP ČR  Anglická a česká verze protokolu.  
Úvod – Vzduch | Globální problémy | Co s tím můžeme dělat? | Montrealský protokol
Montrealský protokol angl. - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: theozonehole.com  Text montrealského protokolu.  
Montrealský protokol čes. - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: MŽP ČR  Český překlad Montrealského protokolu a Vídeňské úmluvy + dodatky.  
Úvod – Vzduch | Globální problémy | Co s tím můžeme dělat? | Jiné způsoby získávání energie
Energetika a obnovitelné zdroje energie - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: MŽP   
Úvod – Vzduch | Globální problémy | Co s tím můžeme dělat? | Úspory energie
Úsporné spotřebiče v ČR - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: SEVEn  Stránky obsahují databázi nejúspornějších domácích spotřebičů.  
Úsporná zářivka - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: SEVEn  Starší projekt Úsporná zářivka.  
EU Energy Star - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Evropská komise  Značení Energy Star v Evropské unii. Najdete zde i seznamy přístrojů, které byly značkou oceněny (angl.).  
Úvod – Vzduch | Globální problémy | Co s tím můžeme dělat? | Udržitelný rozvoj
Rada vlády pro udržitelný rozvoj - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: MŽP ČR  Odkazy na významné dokumenty.  
Úvod – Vzduch | Jak se vzduch znečišťuje? | Emise z velkých zdrojů - elektrárny a průmysl | Oxid siřičitý
Vývoj emisí hlavních znečišťujících látek v dlouhodobém kontextu - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: ČHMÚ   
Nařízení vlády č. 417/2003 Sb. - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: MŽP   
Odsíření tepelných elektráren - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: vodni-tepelne-elektrarny.cz   
Úvod – Vzduch | Jak se vzduch znečišťuje? | Emise z velkých zdrojů - elektrárny a průmysl | Oxidy dusíku
Vývoj emisí hlavních znečišťujících látek v dlouhodobém kontextu - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: ČHMÚ   
Ovzduší v dopravně zatížené oblasti – příklad hl. m. Prahy - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: MHMP   
Nařízení vlády č. 417/2003 Sb. - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: MŽP   
Úvod – Vzduch | Jak se vzduch znečišťuje? | Emise z velkých zdrojů - elektrárny a průmysl | Prašné částice
Situace v Evropě - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: EEA   
Úvod – Vzduch | Jak se vzduch znečišťuje? | Emise z velkých zdrojů - elektrárny a průmysl | Těkavé organické látky
Vývoj emisí VOC v dlouhodobém kontextu - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: ČHMÚ   
Úvod – Vzduch | Jak se vzduch znečišťuje? | Emise z velkých zdrojů - elektrárny a průmysl | Skleníkové plyny
Obchodování s emisemi - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: MŽP   
Národní inventarizační systém skleníkových plynů a problematika změny klimatu - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: ČHMÚ   
Emise skleníkových plynů - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Ekolist  Výsledky vyhledávání na stránkách Ekolistu.  
Situace v Evropě - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: EEA   
Trend in global greenhouse gas emissions - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Netherlands Environmental Assessment Agency  Vývoj světových emisí skleníkových plynů, 1970 – 2004.  
Úvod – Vzduch | Jak se vzduch znečišťuje? | Jaké znečišťující látky produkuje motorová doprava? | Polycyklické aromatické uhlovodíky
Vývoj emisí hlavních znečišťujících látek v dlouhodobém kontextu - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: CENIA   
PAU na stránkách IRZ - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: MŽP, CENIA   
Úvod – Vzduch | Jaký vzduch dýcháme venku / doma? | Hlavní problémy kvality ovzduší v České republice | Vývoj kvality ovzduší za posledních 10 let
Vývoj kvality ovzduší ve městech - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: CENIA   
Vývoj znečištění ovzduší - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: ČHMÚ   
Ovzduší - Souhrnné informace, statistiky - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: MHMP  Souhrnná informace o stavu ovzduší na území hl. m. Prahy, 1984-2004  
Úvod – Vzduch | Jaký vzduch dýcháme venku / doma? | Hlavní problémy kvality ovzduší v České republice | Znečištění ovzduší prašnými částicemi
Stanice s nejvyššími počty překročení 24h limitu PM10 Garantované odkazy Zdroj: ČHMÚ   
Stanice s nejvyššími hodnotami ročních průměrných koncentrací PM10 Garantované odkazy Zdroj: ČHMÚ   
Stanice s nejvyššími hodnotami ročních průměrných koncentrací PM2,5 Garantované odkazy Zdroj: ČHMÚ   
Znečištění prašnými částicemi ve městech - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: CENIA   
Informační stránka ČHMÚ o znečištění ovzduší PM10 v roce 2006 na území ČR - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: ČHMÚ   
Ročenky ČHMÚ od roku 1997 – znečištění ovzduší v datech - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: ČHMÚ   
Ročenky ČHMÚ od roku 1997 – znečištění ovzduší v grafech a mapách - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: ČHMÚ   
Úvod – Vzduch | Jaký vzduch dýcháme venku / doma? | Hlavní problémy kvality ovzduší v České republice | Znečištění ovzduší přízemním ozonem
Stanice s nejvyššími hodnotami maximálních denních osmihodinových klouzavých průměrných koncentrací ozonu Garantované odkazy Zdroj: ČHMÚ   
Video ke kapitole VZDUCH – Znečištění ovzduší přízemním ozonem - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: CENIA   
Jaký vzduch dýcháme venku / doma? | Hlavní problémy kvality ovzduší v České republice | Znečištění ovzduší přízemním ozonem | Vznik přízemního ozonu
Znečištění ovzduší přízemním ozonem - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: CENIA  Jak ozon vzniká a další podrobnější informace najdete v tomto článku.  
Co je smog? - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Ekolist   
Co je smog? - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Wikipedia   
Jaký vzduch dýcháme venku / doma? | Hlavní problémy kvality ovzduší v České republice | Znečištění ovzduší přízemním ozonem | Znečištění ovzduší ozonem
Nařízení vlády 597/2006 Sb., o sledování a vyhodnocení kvality ovzduší - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: MŽP   
Imisní limity - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: ČHMÚ   
Ročenky ČHMÚ od roku 1997 – znečištění ovzduší v datech - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: ČHMÚ   
Ročenky ČHMÚ od roku 1997 – znečištění ovzduší v grafech - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: ČHMÚ   
Situace v Evropě - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: EEA  Interaktivní mapa a další užitečné informace.  
Znečištění ovzduší ozonem se týká všech - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Ekolist   
Úvod – Vzduch | Jaký vzduch dýcháme venku / doma? | Hlavní problémy kvality ovzduší v České republice | Znečištění ovzduší benzo(a)pyrenem
Stanice s nejvyššími hodnotami ročních průměrných koncentrací benzo(a)pyrenu v ovzduší Garantované odkazy Zdroj: ČHMÚ   
Informační stránka ČHMÚ o znečištění ovzduší BaP v roce 2006 na území ČR - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: ČHMÚ   
Ročenky ČHMÚ od roku 1997 – znečištění ovzduší v datech - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: ČHMÚ   
Ročenky ČHMÚ od roku 1997 – znečištění ovzduší v grafech - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: ČHMÚ   
Podrobnější informace o PAU - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Arnika   
Úvod – Vzduch | Jaký vzduch dýcháme venku / doma? | Problematika malých sídel | Proč je ovzduší na venkově znečištěné?
Znečištěné ovzduší nemá hranice - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: MŽP  Co můžeme s danou situací dělat?  
Podporu pro ekologičtější vytápění mohou získat i domácnosti - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Ekolist  Z tiskové zprávy MŽP.  
Kolik peněz letos protopíte? - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Biom.cz   
V malých obcích může být stejně znečištěný vzduch jako v průmyslových městech - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: agronavigator.cz  Převzato z tištěného EkoListu 03/2006.  
Jaký vzduch dýcháme venku / doma? | Problematika malých sídel | Jaký vzduch dýchají obyvatelé malých sídel? | Prašné částice
Životní prostředí – prostředí pro život? - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: CENIA  Publikace pojednávající také o ovzduší malých sídel.  
Jaký vzduch dýcháme venku / doma? | Problematika malých sídel | Jaký vzduch dýchají obyvatelé malých sídel? | PAU
Životní prostředí – prostředí pro život? - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: CENIA  Publikace pojednávající také o ovzduší malých sídel.  
Podrobnější informace o PAU na stránkách IRZ - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: MŽP, CENIA   
Podrobnější informace o PAU - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Arnika   
Jaký vzduch dýcháme venku / doma? | Problematika malých sídel | Jaký vzduch dýchají obyvatelé malých sídel? | Další látky
Životní prostředí – prostředí pro život? - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: CENIA  Publikace pojednávající také o ovzduší malých sídel.  
Nebezpečí ze spalování odpadu - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Ekolist  Odpověď na dotaz Zelené domácnosti: Spalování plastů - lze získat konkrétní údaje?  
Úvod – Vzduch | Jaký vzduch dýcháme venku / doma? | Vnitřní ovzduší našich domů | Vnitřní ovzduší - proč může být nebezpečné?
Informace Světové zdravotnické organizace k problematice vnitřního ovzduší - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: WHO   
Právo na zdravé vnitřní ovzduší - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: TZB-info   
Úvod do problematiky vnitřního ovzduší - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: zdravcentra.cz   
Znečištění ovzduší vnitřního prostředí domácností a jeho důsledky - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: sweb.cz   
Jaký vzduch dýcháme venku / doma? | Vnitřní ovzduší našich domů | Zdroje škodlivin ve vnitřním ovzduší | Oxid uhelnatý a oxid uhličitý
Podrobnější informace k oxidu uhličitému - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: zdravcentra.cz   
Podrobnější informace k oxidu uhelnatému - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: zdravcentra.cz   
Otrava oxidem uhelnatým - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: encyklopedie.seznam.cz   
Otrava oxidem uhelnatým - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Wikipedie   
Jaký vzduch dýcháme venku / doma? | Vnitřní ovzduší našich domů | Zdroje škodlivin ve vnitřním ovzduší | Oxidy dusíku
Oxidy dusíku - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: MŽP, CENIA  Podrobná informace a další informační zdroje na stránkách IRZ.  
Oxidy dusíku - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: zdravcentra.cz   
Jaký vzduch dýcháme venku / doma? | Vnitřní ovzduší našich domů | Zdroje škodlivin ve vnitřním ovzduší | Oxid siřičitý
Oxidy síry - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: MŽP, CENIA  Podrobná informace a další informační zdroje na stránkách IRZ.  
Oxidy síry - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: zdravcentra.cz   
Jaký vzduch dýcháme venku / doma? | Vnitřní ovzduší našich domů | Zdroje škodlivin ve vnitřním ovzduší | Formaldehyd
Formaldehyd - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: MŽP, CENIA  Podrobnější informace k formaldehydu na stránkách IRZ.  
Formaldehyd - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: zdravcentra.cz   
Jaký vzduch dýcháme venku / doma? | Vnitřní ovzduší našich domů | Zdroje škodlivin ve vnitřním ovzduší | Domácí prach
Podrobnější informace k domácímu prachu - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: encyklopedie.seznam.cz   
Domácí prach - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: zdravcentra.cz   
Úvod – Vzduch | Jaký vzduch dýcháme venku / doma? | Vnitřní ovzduší našich domů | Péče o vnitřní ovzduší
Mikroklimatické podmínky vnitřního prostředí pracovišť - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: SZÚ   
I budovy můžou být nemocné - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: vseozdravi.cz   
Jsou investice do vysoké kvality vzduchu ve vnitřním prostředí ekonomicky výhodné? - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: tzb-info.cz   
Onemocnění spojovaná se špatnou kvalitou ovzduší v interiérech - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: zdravcentra.cz   
Úvod – Vzduch | Jak znečištěný vzduch škodí? | Jak znečištěný vzduch škodí lidskému zdraví? | Prašné částice a domácí prach
Ovzduší a zdraví - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: SZÚ   
Prašnost na pracovišti - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: SZÚ   
Znečištění venkovního ovzduší prachem (prašný aerosol PM10) - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: KHS Moravskoslezského kraje, Opava   
Úvod – Vzduch | Jak znečištěný vzduch škodí? | Jak znečištěný vzduch škodí lidskému zdraví? | Přízemní ozon
Stanice s nejvyššími hodnotami maximálních denních osmihodinových klouzavých průměrných koncentrací ozonu Garantované odkazy Zdroj: ČHMÚ   
Stanice s nejvyššími hodnotami maximálních denních 8hodinových klouzavých průměrných koncentrací ozonu, rok 2006 - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: ČHMÚ   
Video ke kapitole VZDUCH – Znečištění ovzduší přízemním ozonem - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: CENIA   
Úvod – Vzduch | Jak znečištěný vzduch škodí? | Jak znečištěný vzduch škodí lidskému zdraví? | Polycyklické aromatické uhlovodíky
Stanice s nejvyššími hodnotami ročních průměrných koncentrací benzo(a)pyrenu v ovzduší Garantované odkazy Zdroj: ČHMÚ   
Polycyklické aromatické uhlovodíky (PAU) - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: MŽP, CENIA  Charakteristika PAU na stránkách IRZ.  
Stanice s nejvyššími hodnotami ročních průměrných koncentrací benzo(a)pyrenu v ovzduší, rok 2006 - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: ČHMÚ   
Charakteristika PAU - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Arnika   
Úvod – Vzduch | Jak znečištěný vzduch škodí? | Jak znečištěný vzduch škodí lidskému zdraví? | Oxid siřičitý
Stanice s nejvyššími hodnotami hodinových průměrných koncentrací SO2 Garantované odkazy Zdroj: ČHMÚ   
Stanice s nejvyššími počty překročení 24h limitu SO2 Garantované odkazy Zdroj: ČHMÚ   
Oxidy síry - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: MŽP, CENIA  Charakteristika oxidů síry na stránkách IRZ.  
Podrobnější informace k imisní situaci SO2, rok 2006 - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: ČHMÚ   
Co je smog? - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Ekolist   
Co je redukční smog? - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Wikipedia   
Katastrofa v Londýně v roce 1952 - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Wikipedia   
Úvod – Vzduch | Jak znečištěný vzduch škodí? | Jak znečištěný vzduch škodí lidskému zdraví? | Těžké kovy a arsen
Stanice s nejvyššími hodnotami ročních průměrných koncentrací arsenu v ovzduší Garantované odkazy Zdroj: ČHMÚ   
Stanice s nejvyššími hodnotami ročních průměrných koncentrací kadmia v ovzduší Garantované odkazy Zdroj: ČHMÚ   
Stanice s nejvyššími hodnotami ročních průměrných koncentrací niklu v ovzduší Garantované odkazy Zdroj: ČHMÚ   
Stanice s nejvyššími hodnotami ročních průměrných koncentrací olova v ovzduší Garantované odkazy Zdroj: ČHMÚ   
Arsen a sloučeniny - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: MŽP, CENIA  Charakteristika látky na stránkách IRZ.  
Olovo a sloučeniny - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: MŽP, CENIA  Charakteristika látky na stránkách IRZ.  
Kadmium a sloučeniny - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: MŽP, CENIA  Charakteristika látky na stránkách IRZ.  
Nikl a sloučeniny - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: MŽP, CENIA  Charakteristika látky na stránkách IRZ.  
Rtuť a sloučeniny - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: MŽP, CENIA  Charakteristika látky na stránkách IRZ.  
Úvod – Vzduch | Jak znečištěný vzduch škodí? | Jak znečištěný vzduch škodí lidskému zdraví? | Oxid uhelnatý
Stanice s nejvyššími hodnotami maximálních 8h klouzavých průměrných koncentrací CO Garantované odkazy Zdroj: ČHMÚ   
Otrava oxidem uhelnatým - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: encyklopedie.seznam.cz   
Podrobnější informace k oxidu uhelnatému - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: zdravcentra.cz   
Úvod – Vzduch | Jak znečištěný vzduch škodí? | Jak znečištěný vzduch škodí lidskému zdraví? | Oxidy dusíku
Stanice s nejvyššími hodnotami ročních průměrných koncentrací NO2 Garantované odkazy Zdroj: ČHMÚ   
Stanice s nejvyššími hodnotami hodinových průměrných koncentrací NO2 Garantované odkazy Zdroj: ČHMÚ   
Stanice s nejvyššími hodnotami hodinové koncentrace NO2, rok 2006 - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: ČHMÚ   
Úvod – Vzduch | Jak znečištěný vzduch škodí? | Jak znečištěný vzduch škodí lidskému zdraví? | Těkavé organické látky
Stanice s nejvyššími hodnotami ročních průměrných koncentrací benzenu Garantované odkazy Zdroj: ČHMÚ   
Benzen - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: MŽP, CENIA  Charakteristika látky na stránkách IRZ.  
Stanice s nejvyššími hodnotami ročních průměrných koncentrací benzenu, rok 2006 - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: ČHMÚ   
Podrobná informace o benzenu - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: navajo.cz   
Jak znečištěný vzduch škodí? | Jak znečištěný vzduch škodí přírodě? | Kyselá atmosferická depozice (kyselý déšť) | Jak vzniká kyselý déšť?
Vliv kyselého deště na povrchové vody - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Vesmír   
Kyselý déšť - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Wikipedia   
Jak znečištěný vzduch škodí? | Jak znečištěný vzduch škodí přírodě? | Kyselá atmosferická depozice (kyselý déšť) | Jak je možné snížit kyselé deště?
Kyselé deště stále s námi - Modelování dlouhodobé acidifikace lesních půd - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Lesnická práce  Vznik, řešení a scénáře do budoucna.  
Příběh kyselých dešťů. Je nekonečný? - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: enviweb.cz  Proč globální problém?  
Protokol o omezení acidifikace, eutrofizace a tvorby přízemního ozónu - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: unece.org   
Úvod – Vzduch | Jak znečištěný vzduch škodí? | Jak znečištěný vzduch škodí přírodě? | Přízemní ozon
Stanice s nejvyššími hodnotami AOT40 ozonu na venkovských a předměstských stanicích Garantované odkazy Zdroj: ČHMÚ   
Znečištění ovzduší na území ČR v roce 2006 - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: ČHMÚ  Podrobnější informace ke kvalitě ovzduší vzhledem k ochraně ekosystémů a vegetace.  
Protokol o omezení acidifikace, eutrofizace a tvorby přízemního ozónu - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: unece.org   
Video ke kapitole VZDUCH – Znečištění ovzduší přízemním ozonem - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: CENIA   
Úvod – Vzduch | Jak znečištěný vzduch škodí? | Co s tím můžeme dělat? | Jak doma uspořit energii?
Energetika a obnovitelné zdroje energie - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: MŽP   
Úsporné spotřebiče v ČR - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: SEVEn  TOP TEN nejúspornějších spotřebičů do domácnosti.  
EU Energy Star - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Evropská komise  Značení Energy Star v Evropské unii. Najdete zde i seznamy přístrojů, které byly značkou oceněny (angl.).  
Ekologický spotřebitel a elektřina - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: Rosa a STEP  Jak uspořit energii doma. Starší stránky sítě ekologických poraden STEP a organizace Rosa.  
Úvod – Vzduch | Jak znečištěný vzduch škodí? | Co s tím můžeme dělat? | Jak změnit způsob vytápění?
Znečištěné ovzduší nemá hranice - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: MŽP   
Domácnosti mohou žádat o dotaci na ekologické vytápění - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: SFŽP   
Databáze ekologicky šetrných výrobků - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: CENIA  Stránky Agentury pro ekologicky šetrné výrobky, CENIA.  
Úvod – Vzduch | Jak znečištěný vzduch škodí? | Co s tím můžeme dělat? | Proč nejezdit autem?
Doprava a životní prostředí: cesta k nové dopravní politice - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: CENIA  Tisková zpráva: 21.3.2007  
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i. - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: CDV  Doprava a životní prostředí.  
Doprava a životní prostředí v hl.m. Praze - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: MHMP   
Hluk a obyvatelé Prahy - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: MHMP   
Úvod – Vzduch | Atmosféra | Změny klimatu v průběhu času | Doby ledové
Odkaz do kapitoly KRAJINA - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: CENIA   
Úvod – Vzduch | Atmosféra | Změny klimatu v průběhu času | Doby meziledové
Odkaz do kapitoly KRAJINA - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: CENIA   
Úvod – Vzduch | Globální problémy | Co s tím můžeme dělat? | Integrovaná prevence a omezování znečištění (IPPC)
IPPC - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: MŽP  O integrované prevenci na stránkách MŽP.  
IPPC - externí odkaz Garantované odkazy Zdroj: CENIA  O integrované prevenci na stránkách CENIA.  
IPPC - externí odkaz Další zajímavé odkazy Zdroj: MPO  Informační server provozovaný MPO ve spolupráci s MŽP, MZe, CENIA a ČIŽP.  

Patička: