Navigace:

Multimediální ročenka životního prostředí – ekologická výchova pro ZŠ A SŠ

Evropský sociální fond v ČR Česká republika Hlavní město Praha
Ekovýchovný projekt pro cílovou skupinu JPD 3 v regionu NUTS 2 je spolufinancován z Evropského sociálního fondu, Státního rozpočtu České republiky a rozpočtu hlavního města Prahy.

Příjemce dotace a řešitel projektu

cenia CENIA, česká informační agentura životního prostředí
Litevská 1174/8, 100 05 Praha 10
http://www.cenia.cz

Partneři projektu:

Cross Czech a.s. Cross Czech a.s.
Španělská 4, 120 00 Praha 2
http://www.crossczech.cz/
KEV Klub ekologické výchovy, o.s.
Pertoldova 3373, 143 00 Praha 4
http://kev.ecn.cz/
Eko Gymnázium Praha Eko Gymnázium Praha, o.p.s., Praha 10
Nad Vodovodem 460/81, 108 00 Praha 10 – Malešice
http://www.volny.cz/ekogym/
Gymnázium Jana Palacha Gymnázium Jana Palacha Praha 1, s.r.o.
Pštrossova 13/203, 110 00 Praha 1
http://www.gjp1.cz/
  Smíchovská střední průmyslová škola, Praha 5
Preslova 25, 150 21 Praha 5 – Smíchov
http://www.ssps.cz/
Základní škola Lupáčova Základní škola Lupáčova, Praha 3
Lupáčova 1/1200, 130 00 Praha 3 – Žižkov
http://lupacovka.cz/
  Základní škola Na Beránku v Praze 12
Pertoldova 3373, 143 12 Praha 4 – Modřany
http://pertoldova.webzdarma.cz/

Odborní konzultanti

TyfloCentrum Brno, o.p.s. TyfloCentrum Brno, o.p.s.
Chaloupkova 7, 612 00 Brno
http://www.tyflocentrum-bm.cz/
sons Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, o.p.s. Praha 1
Krakovská 21, 110 00 Praha 1
http://www.sons.cz/
  Škola Jaroslava Ježka – školy pro zrakově postižené
Loretánská 19, 118 00 Praha 1
http://www.skolajj.cz/

Patička: