Navigace:

SLOVNÍK

[ -a - b - c - č - d - ď - e - f - g - h - ch - i - j - k - l - m - n - ň - o - p - q - r - ř - s - š - t - ť - u - v - w - x - y - z - ž - ]

Hygiena pitné vody

Pitná voda nesmí obsahovat žádné patogenní a podmíněně patogenní bakterie a organismy. V případě jejich výskytu jsou indikací prosakování odpadní vody do vodovodního potrubí, vadného napojení vodovodního systému a nedostatečného technického zabezpečení studní. Přítomnost těchto bakterií ve vodách představuje z hygienického hlediska aktuální nebezpečí pro vznik onemocnění. Vedle patogenních bakterií se vyšetřuje ve vodách i výskyt virů. Podle původce onemocnění se rozlišuje charakter nákazy. V případě virů, jako původců onemocnění, se hovoří o virózách, u bakterií o bakteriózách, u prvoků o protozoálních chorobách (speciálně u měňavek o amébiázách), u červů o helmintózách a např. u hub o mykózách (speciální případ dermatomykóz, houby napadající pokožku). Způsob vyšetřování vzorků je založen na mikrobiologickém rozboru vody (kultivační metody) a hydrobiologickém rozboru vody.

Patička: