Navigace:

SLOVNÍK

[ -a - b - c - č - d - ď - e - f - g - h - ch - i - j - k - l - m - n - ň - o - p - q - r - ř - s - š - t - ť - u - v - w - x - y - z - ž - ]

IPPC

IPPC (Integrated Pollution Prevention and Control) – Integrovaná prevence a omezování znečištění. Cílem právní úpravy integrované prevence a omezování znečištění a integrovaného registru znečišťování je dosáhnout maximální možné prevence průmyslového znečišťování všech složek životního prostředí. Dne 1. 1. 2003 proto nabyl účinnosti zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně některých zákonů. Týká se hlavně velkých podniků v průmyslu a zemědělství.
Více informací na www...

Patička: