Navigace:

SLOVNÍK

[ -a - b - c - č - d - ď - e - f - g - h - ch - i - j - k - l - m - n - ň - o - p - q - r - ř - s - š - t - ť - u - v - w - x - y - z - ž - ]

Mechanické čištění odpadních vod

Odpadní vody přitékající na čistírnu jsou na česlích, doplněných síty, zbavovány nejprve předmětů a materiálů unášených proudem. Písek a štěrk je zachycován v lapačích písku či štěrku, projektovaných jako nádrž (i více za sebou), kterou pomalým průtokem proudí voda. Tím zde dochází k sedimentaci. Vody s obsahem tuků jsou olejových krůpějí a tuků zbavovány v lapačích tuků s dostatečným provzdušňováním vody. Vytvořená tuková emulze je odstraňována z hladiny a odváděna do vyhnívacích nádrží. V sedimentačních nádržích je voda zbavována nejjemnějších partikulí, které pomalým prouděním vody s dlouhou dobou zdržení sedimentují na dně nádrže.

Patička: