Navigace:

SLOVNÍK

[ -a - b - c - č - d - ď - e - f - g - h - ch - i - j - k - l - m - n - ň - o - p - q - r - ř - s - š - t - ť - u - v - w - x - y - z - ž - ]

Místní Agenda 21

Účast a spolupráce místních správ jsou určujícím faktorem pro naplňování cílů Agendy 21, protože mnohé problémy a jejich řešení, jimž se Agenda věnuje, vycházejí z místní aktivity. Jako úroveň státní správy, nejbližší veřejnosti, hrají zásadní roli pro zavádění udržitelného rozvoje. Mimo jiné by všechny místní správy měly uskutečnit jednání s veřejností, vedoucí k dosažení shody o „Místní Agendě 21“ pro obec. Měla by se navázat mezinárodní spolupráce místních správ, zlepšit jejich spolupráce a koordinace s cílem výměny informací a zkušeností. V rámci místních Agend 21 se mohou projednávat například protipovodňová opatření, ochrana životního prostředí a přírody.
Více informací na www...

Patička: