Navigace:

SLOVNÍK

[ -a - b - c - č - d - ď - e - f - g - h - ch - i - j - k - l - m - n - ň - o - p - q - r - ř - s - š - t - ť - u - v - w - x - y - z - ž - ]

Poldr

  • a) část mořského pobřeží, které je vysušené a chráněné hrázemi proti zaplavení, je protkané sítí odvodňovacích kanálů a je zemědělsky využívané.
  • b) přirozeně nebo uměle ohraničený prostor v blízkosti vodního toku (tzv. suchý poldr), který je za sucha využíván zemědělsky a při povodni slouží k zachycení části povodňové vlny a má funkci retenční.

  • Patička: