Navigace:

SLOVNÍK

[ -a - b - c - č - d - ď - e - f - g - h - ch - i - j - k - l - m - n - ň - o - p - q - r - ř - s - š - t - ť - u - v - w - x - y - z - ž - ]

Povrchové a podzemní vody

Podle výskytu se zdroje vody dělí na vody podzemní a vody povrchové, které jsou součástí hydrosféry. Povrchové a podzemní vody jsou jedním ze základních surovinových zdrojů, tvoří důležitou složku přírodního prostředí a slouží k zabezpečování hospodářských a ostatních celospolečenských potřeb. Ochranou vod, jejich odběrem, zabezpečením rovnováhy mezi potřebou a kapacitou zdroje, ochranou před povodněmi a péčí o její čistotu a hospodárné využití se zabývá Rámcová směrnice 2000/60/ES v oblasti vodní politiky.

Patička: