Navigace:

SLOVNÍK

[ -a - b - c - č - d - ď - e - f - g - h - ch - i - j - k - l - m - n - ň - o - p - q - r - ř - s - š - t - ť - u - v - w - x - y - z - ž - ]

Podzemní vody

Podzemní vody jsou vody v zemských dutinách a zvodnělých zemských vrstvách. Mezi podzemní vody patří podzemní a jeskynní jezírka, podzemní toky, vody skalní a půdní. Podzemní vody jsou vody přirozeně se vyskytující pod zemským povrchem v pásmu nasycení v přímém styku s horninami; za podzemní vody se považují též vody protékající drenážními systémy a vody ve studních (Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů). Podzemní vody jsou někdy nesprávně označovány jako spodní vody. Terminologicky správně ale používejme podzemní vody. Pomůcka: spodní je prádlo, protože je vespod, podzemní je voda, protože je pod zemí.

Patička: