Navigace:

SLOVNÍK

[ -a - b - c - č - d - ď - e - f - g - h - ch - i - j - k - l - m - n - ň - o - p - q - r - ř - s - š - t - ť - u - v - w - x - y - z - ž - ]

Půdní a geologické faktory vodní eroze

Z půdních vlastností mají pro vznik a průběh eroze největší význam ty, které ovlivňují vsakování vody do půdy. Odolnost půdy proti destrukční činnosti vody se zvyšuje s obsahem humusu v půdě. Odolnost půdy proti transportní činnosti vody závisí také na zrnitostním složení půdy a vlhkosti půdy.

Patička: