Navigace:

SLOVNÍK

[ -a - b - c - č - d - ď - e - f - g - h - ch - i - j - k - l - m - n - ň - o - p - q - r - ř - s - š - t - ť - u - v - w - x - y - z - ž - ]

Samočištění

Souhrn přirozeně probíhajících pochodů na biotopu, pomocí nichž se postupně povrchové vody zbavují znečišťujících elementů. Samočištění (tzv. autoregulační systém) probíhá na základě fyzikálních, chemických, biochemických a biologických pochodů, jejichž účinnost závisí na koncentraci rozpuštěného kyslíku, organických látek, teplotě vody a aktivitě organismů. Příkladem fyzikálních pochodů je sedimentace nerozpuštěných látek, odplavování usazenin, přestup a difúze kyslíku. Chemickými pochody jsou oxidačně redukční procesy, srážecí a neutralizační reakce. Biologické pochody představují největší podíl z celého výčtu procesů. Na bázi trofické pyramidy se uplatňují již rozpuštěné i nerozpuštěné organické látky, které jsou potravou vodních organismů. Tím se organické látky zabudovávají do organické hmoty a naopak procesem mineralizace za působení destruentů se převádějí na látky minerální a anorganické soli. Minerálie jsou spolu s energií využívány metabolismem fotosyntetizujících organismů pro tvorbu rostlinné biomasy. Součástí samočisticích procesů probíhajících ve vodách jsou autolytické rozkladné procesy.

Patička: