Navigace:

SLOVNÍK

[ -a - b - c - č - d - ď - e - f - g - h - ch - i - j - k - l - m - n - ň - o - p - q - r - ř - s - š - t - ť - u - v - w - x - y - z - ž - ]

Služby přírody

Pohled na ekosystémy a na celou přírodu, živou i neživou, jako na zdroj statků a služeb, bez kterých by nebyl možný život lidské společnosti. Služby přírody můžeme dále rozdělit na:

  • služby a statky „zásobovací“, např. poskytování potravin, dřeva, vlákna, biochemikálií, ale i vody;
  • služby „regulační“, jako je např. regulace klimatu, samočisticí schopnost atmosféry a vody;
  • služby „kulturní“, např. rekreace, estetická a duchovní inspirace.

  • Patička: