Navigace:

SLOVNÍK

[ -a - b - c - č - d - ď - e - f - g - h - ch - i - j - k - l - m - n - ň - o - p - q - r - ř - s - š - t - ť - u - v - w - x - y - z - ž - ]

Služby životního prostředí

Kvalitativní funkce přírodních nevyrobených aktiv: půdy, vody a ovzduší a jejich biotů. Jsou rozlišovány tři základní typy environmentálních služeb:

  • 1. zneškodňovací služby – vyjadřují funkci životního prostředí jako absorpčního prostředí pro odpady;
  • 2. produkční služby – vyjadřují funkci životního prostředí jako zdroje inputů pro výrobu a spotřebu;
  • 3. spotřebitelské služby – vyjadřují funkci životního prostředí jako zdroje uspokojování fyziologických, rekreačních a dalších potřeb lidstva.

  • Patička: