Navigace:

SLOVNÍK

[ -a - b - c - č - d - ď - e - f - g - h - ch - i - j - k - l - m - n - ň - o - p - q - r - ř - s - š - t - ť - u - v - w - x - y - z - ž - ]

Chráněná krajinná oblast (CHKO)

Dle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, je to rozsáhlé území s harmonicky utvářenou krajinou, charakteristicky vyvinutým reliéfem, významným podílem přirozených ekosystémů lesních a trvalých travních porostů s hojným zastoupením dřevin, případně s dochovanými památkami historického osídlení. CHKO se vyhlašují vládním nařízením. Správa CHKO má na území CHKO pravomoci státní správy, tedy vede správní řízení a stavební řízení.
Více informací na www...

Patička: