Navigace:

SLOVNÍK

[ -a - b - c - č - d - ď - e - f - g - h - ch - i - j - k - l - m - n - ň - o - p - q - r - ř - s - š - t - ť - u - v - w - x - y - z - ž - ]

Trvale udržitelný rozvoj

„Takový rozvoj společnosti, kdy současná generace uspokojuje svoje potřeby tak, aby neomezila uspokojování potřeb budoucích generací“.

Pojem trvale udržitelný rozvoj definovala Světová komise pro životní prostředí a rozvoj v roce 1987 jako odpověď na otázku, jak se má lidská společnost dále rozvíjet, aby svým rozvojem sama sebe nepoškozovala.

Shora uvedená původní definice trvale udržitelného rozvoje je v našem zákoně č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, mírně pozměněna a trvale udržitelný rozvoj je definován jako: „Takový rozvoj, který současným i budoucím generacím zachovává možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů“.

V současné době se vypouští slovo „trvale“ a používá se jen spojení „udržitelný rozvoj“. Nejedná se o žádnou zásadní změnu, jde o ryze kosmetickou záležitost vyplývající z hledání nejvýstižnějšího překladu. Anglický originál se nemění.
Více informací na www...

Patička: