Navigace:

SLOVNÍK

[ -a - b - c - č - d - ď - e - f - g - h - ch - i - j - k - l - m - n - ň - o - p - q - r - ř - s - š - t - ť - u - v - w - x - y - z - ž - ]

Biogenní prvky

Za biogenní prvky označujeme takové prvky, které jsou nezbytné pro stavbu a funkci organismů. Řadíme mezi ně uhlík, kyslík, vodík, dusík, fosfor a síru. Organismy se liší od anorganického okolí mimo jiné i složením prvků. Některé prvky, které jsou v zemské kůře zastoupeny hojně (např. hliník), organismus buď nepotřebuje vůbec nebo jsou tyto prvky důležité jen pro určitou skupinu organismů. Prvky, které se v organismech vyskytují, nazýváme biogenní. Tyto dělíme na makrobiogenní prvky, což jsou ty, které se v organismech vyskytují ve velkém množství, a prvky mikrobiogenní (nebo také oligobiogenní), tedy prvky, které se vyskytují v malých množstvích. Dělíme je na prvky makrogenní a mikrogenní.

Patička: