Navigace:

SLOVNÍK

[ -a - b - c - č - d - ď - e - f - g - h - ch - i - j - k - l - m - n - ň - o - p - q - r - ř - s - š - t - ť - u - v - w - x - y - z - ž - ]

Makrobiogenní prvky

Dělíme je dále na dvě skupiny:
  • a) Stálé primární prvky, tj. prvky I. řádu: C, H, O, N, S, P. Nacházejí se ve všech formách života, jsou nezbytné pro stavbu látek, které tvoří základ živých organismů. Z celkové hmotnosti organismu zaujímají asi 60%. Jsou to prvky, které se vyskytují v informačních makromolekulách (tj. v nukleových kyselinách a bílkovinách).

  • b) Stálé sekundární prvky, tj. prvky II. řádu: Na, K, Mg, Ca, Cl, Fe. Tyto prvky se sice v organismu vyskytují v daleko menším množství (asi 1%), ale pro organismy jsou rovněž nezbytné. Na, K a Cl se v organismech vyskytují převážně jako anorganické ionty. Ca a Mg se vyskytují ve formě komplexních látek s organickými sloučeninami. Fe je v organismu přítomno převážně ve formě organických sloučenin.

  • Patička: