Navigace:

SLOVNÍK

[ -a - b - c - č - d - ď - e - f - g - h - ch - i - j - k - l - m - n - ň - o - p - q - r - ř - s - š - t - ť - u - v - w - x - y - z - ž - ]

Metamorfóza

Proměna, přeměna, změna tvaru. V geologii - přeměna hornin teplem, tlakem nebo chemickými látkami v zemské kůře. V zoologii – vývoj organismu přes stádium larvy. V botanice – změna funkce některého základního orgánu rostliny, která je provázena změnou tvaru.

Patička: