Navigace:

SLOVNÍK

[ -a - b - c - č - d - ď - e - f - g - h - ch - i - j - k - l - m - n - ň - o - p - q - r - ř - s - š - t - ť - u - v - w - x - y - z - ž - ]

Reliéf (krajiny)

Tvar zemského povrchu přímo předurčující poměr využívání půdy pro zemědělství a lesnictví. Vzhledem k velké členitosti území ČR má velký praktický význam. Důležitý je vztah povrchového reliéfu krajiny s jeho vnitřní geologickou stavbou. Reliéf lze použít jako měřítko při vymezování přirozených krajin, jejichž celková geomorfologická povaha a detailní členitost ovlivňuje způsob jejich hospodářského využití.

Patička: