Navigace:

SLOVNÍK

[ -a - b - c - č - d - ď - e - f - g - h - ch - i - j - k - l - m - n - ň - o - p - q - r - ř - s - š - t - ť - u - v - w - x - y - z - ž - ]

Acidifikace

Okyselování. Znamená zvyšování kyselosti (tj. snižování pH hodnoty), v ochraně životního prostředí nejčastěji spojováno s acidifikací složek. Prvotně postihuje ovzduší, druhotně vody a půdu. Je způsobeno vypouštěním škodlivin, zejména oxidů dusíku a síry do ovzduší, kde jsou tyto oxidy přeměněny na kyseliny. Kyseliny následně poškozují vody a půdu.

Patička: