Navigace:

SLOVNÍK

[ -a - b - c - č - d - ď - e - f - g - h - ch - i - j - k - l - m - n - ň - o - p - q - r - ř - s - š - t - ť - u - v - w - x - y - z - ž - ]

Aerosol atmosferický

Soubor tuhých, kapalných nebo směsných částic o velikosti v rozsahu 1 nm-100 µm, suspendovaných v atmosféře minimálně po dobu umožňujících jejich detekci. Termín aerosol byl poprvé použit v roce 1920 a je obdobou termínu hydrosol, označující suspenzi pevné hmoty v kapalině. Atmosférický aerosol je přirozenou součástí atmosféry, významně se podílí na atmosférických dějích jako je vznik srážek a teplotní bilance Země. Zároveň jsou koncentrace aerosolu v atmosféře, velikost částic a množství na ně vázaných toxických látek předmětem sledování z důvodu působení na vegetaci, živočichy, lidské výtvory a lidské zdraví. Jedním z nejdůležitějších parametrů ovlivňujících chování aerosolu v atmosféře je velikost částic. Nejčastěji se vyskytující částice aerosolu mají velikost kolem 0,3 µm, jsou tedy prostým okem nerozlišitelné (nejmenší viditelné částice jsou větší než 50 µm).

Patička: