Navigace:

SLOVNÍK

[ -a - b - c - č - d - ď - e - f - g - h - ch - i - j - k - l - m - n - ň - o - p - q - r - ř - s - š - t - ť - u - v - w - x - y - z - ž - ]

Automatizovaný imisní monitoring

Součást státní imisní sítě. Většina stanic je osazena analyzátory na měření koncentrací oxidu siřičitého (SO2), oxidu dusnatého (NO), oxidu dusičitého (NO2) a prašného aerosolu (PM10) (pevné částice do velikosti 10 um). Na menším počtu stanic jsou stanovovány koncentrace ozonu (O3) a oxidu uhelnatého (CO). Vybrané stanice AIM měří i koncentrace některých těkavých organických látek (benzen, toluen, xylen).

Patička: