Navigace:

SLOVNÍK

[ -a - b - c - č - d - ď - e - f - g - h - ch - i - j - k - l - m - n - ň - o - p - q - r - ř - s - š - t - ť - u - v - w - x - y - z - ž - ]

Freony

Organické látky obsahující chlor, fluor a brom. Dříve používány pro chladírenské účely, do rozprašovačů apod. Díky své stálosti po úniku do ovzduší pronikají až do stratosféry, kde se rozkládají vlivem ultrafialového záření. Následuje uvolnění chloru, fluoru a bromu, které rozkládají molekuly stratosférického ozonu a poškozují tak ozonovou vrstvu Země. Freony mohou ve stratosféře přetrvávat a působit velmi dlouho. Proto byla přijata mezinárodní dohoda – Vídeňská úmluva o ochraně ozonové vrstvy v roce 1985 a řada jejich dodatků – vedoucí k postupnému omezení až zákazu použití freonů.

Patička: