Navigace:

SLOVNÍK

[ -a - b - c - č - d - ď - e - f - g - h - ch - i - j - k - l - m - n - ň - o - p - q - r - ř - s - š - t - ť - u - v - w - x - y - z - ž - ]

Polycyklické aromatické uhlovodíky

Označení pro skupinu přibližně sto látek, které jsou tvořeny dvěma a více benzenovými jádry. Vznikají při nedokonalém spalování materiálů obsahujících uhlík, při výrobě koksu a při nakládání s dehty a asfalty. Vznikají například i kouřením cigaret. Jsou toxické, mohou způsobovat rakovinu a ohrožují zdravý vývoj plodu. Do skupiny PAU náleží například následující látky: naftalen, fenantren, anthracen, pyren, benz(a)antracen, chrysen, benzo(a)pyren.

Patička: