Navigace:

SLOVNÍK

[ -a - b - c - č - d - ď - e - f - g - h - ch - i - j - k - l - m - n - ň - o - p - q - r - ř - s - š - t - ť - u - v - w - x - y - z - ž - ]

Salinita

Vlastnost vody, která je dána celkovým obsahem rozpuštěných solí ve vodě. Obsah solí ve vodě kolísá:

  • sladká obsahuje minimum solí: tzv. měkká voda obsahuje 0,004-0,006 %, tvrdá 0,003 - 0,05 %;
  • slaná voda (brakická) 0,05 – 3,0 %;
  • mořská voda má průměrně 3,5 % solí;
  • voda přesolená (hyperhalinní) má více než 4 %.


  • Ve sladkých vodách převládají uhličitany, v mořských vodách chloridy. Vyjádření obsahu soli v procentech znamená množství 10 g solí v 1 litru vody. Extrém je Mrtvé moře s 20 %.

    Též zasolenost půdy, množství aktivně působících rozpustných solí vyvolávající specifické znaky zasolených a slaných půd. Způsobena především sodíkem, ale i vyšším obsahem draslíku a hořčíku. Znamená degradaci půdy. Příčinou zasolení půd je výrazně převažující výpar nad srážkami vedoucí k hromadění solí v půdě (např. v aridních oblastech), znečištěná závlahová voda nebo nevhodné hnojení časté v intenzivně využívaných skleníkových půdách.

    Patička: