Navigace:

SLOVNÍK

[ -a - b - c - č - d - ď - e - f - g - h - ch - i - j - k - l - m - n - ň - o - p - q - r - ř - s - š - t - ť - u - v - w - x - y - z - ž - ]

Vodní květ

Lidové označení pro stav, kdy dojde hlavně ve stojatých nebo pomalu tekoucích povrchových vodách k charakteristickému zelenému zbarvení. Jeho podstatou je přemnožení mikroskopických vodních sinic. Sinice jsou příbuzné baktériím a za příznivých podmínek (teplo, dostatek živin) se dokáží ve vodě silně namnožit. Jejich shluky pak v podobě drobných jehliček můžeme pozorovat u hladiny pouhým okem. Zvláště alergikům mohou po koupání působit vážné obtíže jedovaté látky, které sinice vylučují do vody. Sinicové jedy (cyanotoxiny) jsou škodlivé také v případě, že proniknou do pitné vody. Přemnožení sinic je přirozenou reakcí mikroorganizmů na zvýšené znečištění povrchové vody minerálními látkami (hlavně fosforem). Vznik vodního květu podporuje znečištění vod fosforem (např. z pracích a mycích prostředků), dusíkem (např. ze zemědělství) a vysoké teploty. V rybnících je vodní květ do určité míry žádoucí, neboť svědčí o eutrofizaci vody, velké produkci organické hmoty a dobrém přírůstku ryb. Při vyšším výskytu však rybám odebírá kyslík. Ve vodárenských nádržích je vodní květ naprosto nežádoucí, mj. ucpává filtry, zhoršuje kvalitu pitné vody a zdražuje její výrobu.

Vodní květ je pozorován již při obsahu 10 000 jedinců v 1 ml vody. Při vodním květu celkový objem biomasy dosahuje 10 cm3 biomasy na 1 m3 vody. Vodní květy se vyskytují ve vodách s vyšší koncentrací vápníku a vyšší hodnotou pH, dominují nad zelenými řasami při pH 7,5 až 9,0. Vodní květy se nevytvářejí u vod s nižším pH než 6,5. Planktonní sinice se vyskytují ve vodách s vyššími teplotami, optimální teplota pro vodní květ je v rozmezí 25 °C až 35 °C.
Více informací na www...

Patička: