Navigace:

SLOVNÍK

[ -a - b - c - č - d - ď - e - f - g - h - ch - i - j - k - l - m - n - ň - o - p - q - r - ř - s - š - t - ť - u - v - w - x - y - z - ž - ]

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka

Výzkumný ústav vodohospodářský T. G. Masaryka byl jedním z prvních vědeckých ústavů založených v samostatné Československé republice. Jeho historie sahá do roku 1919. Od roku 2007 má statut veřejné výzkumné instituce zřízené Ministerstvem životního prostředí. Zabývá se výzkumem stavu, užívání a změn vodních ekosystémů a jejich vazeb v krajině a souvisejících environmentálních rizik, odbornou podporou ochrany vod a protipovodňovou prevencí a také hospodařením s odpady a obaly.
Více informací na www...

Patička: