Navigace:

SLOVNÍK

[ -a - b - c - č - d - ď - e - f - g - h - ch - i - j - k - l - m - n - ň - o - p - q - r - ř - s - š - t - ť - u - v - w - x - y - z - ž - ]

Revitalizace

Latinské slovo revitalizace znamená „oživení“ něčeho. Používá se dnes často pro různé účely, např. obnovu a modernizaci panelových domů, změnu a zlepšení řízení v podniku apod. Předmětem „oživení“ je v našem případě říční systém. Původním cílem je obnova a péče o optimální vodní režim krajiny, konkrétně náprava nevhodných vodohospodářských úprav, jako je regulace toků, plošné odvodňování, zasypávání tůní apod. Praktickým cílem je podporovat a zvyšovat retenční schopnost krajiny – tzn. zpomalovat povrchový i podzemní odtok, zvyšovat infiltrační vlastnosti a schopnosti půdního profilu, zachycovat vodu v rybnících, mokřadech a malých nádržích, což vede ke zvýšení okamžitého objemu vody v území a zmírní povodňové škody (na rovinu: povodním nelze úplně zabránit, je to přirozený jev a tomu je nutno přizpůsobit využívání nivy – záplavových území). Jako druhotný, ale stejně důležitý cíl nebo důsledek je zvýšení podílu přírodních prvků v krajině, hlavně dřevin, ale i trvalých travních porostů a konečně biodiverzity.
Více informací na www...

Patička: