Navigace:

SLOVNÍK

[ -a - b - c - č - d - ď - e - f - g - h - ch - i - j - k - l - m - n - ň - o - p - q - r - ř - s - š - t - ť - u - v - w - x - y - z - ž - ]

Automobilizace

Ukazatel označující míru vybavenosti občanů určité země osobními automobily a tím i potenciál poškození životního prostředí automobilovou dopravou. Nejčastěji se vyjadřuje jako počet osobních automobilů na 1000 obyvatel dané země. Pokud bychom automobilizaci vydělili 1000, získáváme počet automobilů na jednoho obyvatele. Převrácená hodnota tohoto ukazatele je počet obyvatel připadajících na 1 automobil.

Patička: